Nyheder

8. oktober 2021

IFU – DANMARKS MEST ERFARNE INVESTOR I INDIEN

Med mere end 100 investeringer er IFU Danmarks mest erfarne investor i Indien. Derfor kan IFU hjælpe danske virksomheder med at udnytte de mange forretningsmuligheder, der blandt andet følger af det grønne strategiske partnerskab mellem Indien og Danmark.

IFU har gennemført mere end 100 investeringer i Indien. Hovedparten af investeringerne er gennemført i partnerskab med en række danske virksomheder som f.eks. Rockwool, Grundfos, Rambøll og Vestas.

I de senere år har IFU især fokuseret på at understøtte den grønne omstilling i Indien. IFU har således investeret i en indisk virksomhed, der tilbyder anlæg, som kan rense og genanvende industrielt spildevand. Og i opbevaring af landbrugsafgrøder, der bidrager til at reducere et massivt spild af fødevarer samt en 250 megawatt solpark, som vil forsyne 500.000 husstande med vedvarende energi.

IFU kan åbne døre for dansk erhvervsliv

De mange investeringer og 30 års tilstedeværelse i Indien har givet IFU et indgående kendskab til erhvervsvilkårene i landet. Samtidig har IFU etableret et stærkt netværk blandt forretningsfolk, finansielle institutioner, sektoreksperter samt private og offentlige virksomheder.

IFU kan derfor hjælpe danske virksomheder med både risikovillig kapital, indsigt og rådgivning, hvis de ønsker at etablere sig i landet. Derudover har IFU mulighed for at introducere danske virksomheder og dansk teknologi til de indiske eller internationale projekter, som IFU medfinansierer i Indien.

”Gennem vores store netværk i Indien kan vi åbne mange døre for danske virksomheder. Det gælder både, hvis danske virksomheder vil etablere sig i Indien eller præsentere deres teknologi og produkter til nogle af de projekter, som IFU i øvrigt medfinansierer i Indien,”  siger Deepa Hingorani, Vice President, South Asia.

Samarbejder med danske pensionsselskaber

IFU har i dag et tæt samarbejde med en række store danske pensionsselskaber og private investorer, der bidrager med finansiering til IFU’s aktiviteter. Det sker bl.a. via Danish SDG Investment Fund, der har et samlet kapitaltilsagn på knap 5 mia. kr.

Den større finasiering har bl.a. resulteret i, at IFU og pensionsselskaberne i de senere år har investeret i projekter indenfor den grønne omstilling og sundhed i Indien til en samlet værdi af næste otte milliarder kr. Heraf udgør IFU og pensionsselskabernes andel knap 400 millioner. kr.

Globalt udsyn og lokal indsigt   

IFU har et lokalt kontor i New Delhi med fire lokalt ansatte, der står til rådighed for danske virksomheder og kan assistere med råd og vejledning samt risikovillig kapital i form af aktiekapital og lån.

“Der er mange gode forrentningsmuligheder i Indien, og vi tager gerne en dialog med de danske virksomheder om, hvordan de kommer ind på det indiske marked,” siger Deepa Hingorani.

Foto: dbramante1928