Nyheder

9. november 2020

2,1 MIA. KR. TIL COVID-19 RAMTE VIRKSOMHEDER I UDVIKLINGSLANDE

Covid-19 pandemien har en alarmerende negativ effekt i udviklingslande. For at sikre lokale virksomheders overlevelse og fastholde job lancerer IFU i samarbejde med sine europæiske søsterorganisationer og Den Europæiske Investeringsbank (EIB) et nyt finansieringsinitiativ på to milliarder kroner.

Som konsekvens af covid-19 pandemien oplever udviklingslandene en økonomisk tilbagegang, der kan får store negative konsekvenser og føre til, at virksomheder må lukke og at millioner af mennesker mister deres job. For at imødegå udviklingen er 11 medlemmer af EDFI, European Development Finance Institutions, gået sammen med den Europæiske Investeringsbank (EIB) om at skabe et nyt finansieringsinitiativ til 2,1 milliarder kroner, som er målrettet konsekvenserne af covid-19.

– I en årrække har mange udviklingslande oplevet solid økonomisk vækst og forbedrede levevilkår. Med covid-19 risikerer vi at sætte denne fremgang over styr. Derfor er vi nødt til at handle hurtigt og beslutsomt for at sikre finansiering til, at bæredygtige virksomheder kan klare sig igennem den nuværende krise, siger Torben Huus, CEO i IFU.

Klar til at yde økonomisk hjælp

Det nye initiativ er klar med økonomisk hjælp til finansielle institutioner og virksomheder i udviklingslandene, som er ramt af covid-19. Det kan bl.a. ske i form af at afhjælpe likviditetsbehov eller manglende finansiering fra kommercielle banker. Finansieringen kan være kortsigtet såvel som langsigtet.

Det ny finansieringsinitiativ bliver en del af European Financing Partners (EFP), som er en eksisterende finansieringsfacilitet etableret af EDFI-medlemmerne. Da EFP allerede er fuld operationel og anvender den due dilligence, der gennemføres af de enkelte EDFI-organisationer, kan finansieringen til de enkelte projekter i udviklingslandene udbetales hurtigt og med lave administrationsomkostninger.

“Det er vigtigt at øge den målrettede støtte til private investeringer globalt, således at de samfund og virksomheder, der er hårdest ramt af covid-19, har noget at stå imod med. Den Europæiske Investeringsbank ser frem til samarbejdet med de europæiske udviklingsfinansieringsinstitutioner og til at bygge videre på den succes European Financing Partners allerede har opnået.”

Ambroise Fayolle, Vice-President i Den Europæiske Investeringsbank.

Fokus på den finansielle sektor

Den finansielle sektor spiller en afgørende rolle for, at lokale virksomheder kan komme igennem krisen, og da effektive genopretningsplaner ikke kan gennemføres uden en velfungerende finansiel sektor, forventes det, at en overvejende del af de 2,1 mia. kr. vil blive allokeret til lokale finansieringsinstitutioner i udviklingslandene. Men det nye covid-19 initiativ vil også støtte vigtige sektorer som energi, infrastruktur, produktion, landbrug og serviceydelser.

IFU bidrager med 110 mio. kr.

IFU har givet et tilsagn om 110 mio. kr. til det nye initiativ. Bidraget er en del af IFU’s samlede covid-19 handlingsplan, som også indeholder midlertidig støtte til projektselskaber i IFU’s egen portefølje, støtte til indkøb af værnemidler og tilskud til træning af medarbejdere mv.