Nyheder

25. juni 2010

IFU BIDRAGER TIL NYT GLOBALT CSR-VÆRKTØJ

IFU har i samarbejde med en række andre danske organisationer udviklet et nyt CSR-værktøj. Værktøjet skal hjælpe virksomheder over hele verden med at sætte deres arbejde med CSR i system efter principperne i FN's Global Compact-initiativ. Det såkaldte Global Compact Self Assessment Tool overrækkes til FN på et topledermøde om virksomhedernes samfundsmæssige ansvar, der afholdes i juni måned.

– De virksomheder, vi investerer med, vil gerne have en høj CSR-standard, men de oplever ofte, at det kan være vanskeligt og til tider uoverskueligt at håndtere de mange spørgsmål og have styr på alle de regler, der skal overholdes. Det gælder ikke mindst de små og mellemstore virksomheder. Derfor vil det nye værktøj være en god hjælp til, at holdninger nu nemmere kan omsættes til handlinger, siger IFU’s CSR-chef Birgitte Bang Nielsen.

Det nye CSR-værktøj vil i forbindelse med et FN-topledermøde i New York om virksomhedernes samfundsmæssige ansvar blive overrakt til FN.

Topmødet i New York markerer tiåret for FN’s Global Compact-initiativ, som inddrager private virksomheder i løsningen af nogle af de store sociale og miljømæssige udfordringer, verden står over for. De virksomheder, der har underskrevet Global Compact, forpligter sig til at implementere ti principper knyttet til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption i deres forretningsgange.

IFU har taget det nye værktøj i brug

Det nye værktøj – Global Compact Self Assessment Tool – hjælper virksomhederne med at omsætte de 10 overordnede Global Compact-principper til praktiske handlinger. Som navnet siger, gør værktøjet det samtidig muligt for virksomheder at selvevaluere deres Global Compact-tiltag og dermed analysere deres styrker og svagheder.

IFU har allerede taget det nye værktøj i brug og anvender det i samarbejde med vores partnere i Danmark og i udviklingslandene.

Værktøjet er opdelt i Global Compact’s 4 hovedområder: Menneskerettigheder, Arbejdstagerrettigheder, Miljø og Anti-korruption. Hvert område indeholder en række spørgsmål med indikatorer, hvortil der kan svares ‘ja’, ‘nej’, ‘ved ikke’ eller ‘opfølgning’. Spørgsmål og svar kan herefter eksporteres af virksomheden til yderligere opfølgning, benchmark-målinger eller intern/ekstern rapportering.

Værktøjet er testet

Værktøjets komponenter har været igennem en international eksperthøring med relevante Global Compact arbejdsgrupper, FN-agenturer, ngo’er og udvalgte eksperter. Efter eksperthøring, har hele værktøjet været brugertestet af Global Compacts lokale netværk i Kenya, Vietnam og Bangladesh.

Værktøjet er blevet udviklet i et tæt samarbejde mellem Institut for Menneskerettigheder, DI, Økonomi- og Erhvervsministeriet, IFU – Investeringsfonden for udviklingslande samt FN’s Global Compact.

Website: Global Compact Self Assessment Tool