Nyheder

15. september 2017

IFU BIDRAGER TIL NY STOR VINDMØLLEPARK I MONGOLIET

Der er indgået aftale om finansiering af en 55 MW vindmøllepark i Mongoliet, hvortil Vestas skal levere 25 vindmøller. Den samlede investering er på 120 mio. dollar.

Sainshand Salkhin Park LLC ligger i Gobi-ørkenen 460 km sydøst for Ulaanbaatar og det er den tredje privatfinansierede vindmøllepark i landet. Vindparken skal imødekomme den stigende efterspørgsel på elektricitet i Mongoliet og vil samtidig øge landets kapacitet inden for vedvarende energi betydeligt. Dermed understøtter investeringen Mongoliets strategi om, at vedvarende energi skal udgøre 20 procent af al energiforsyning i 2020 og 30 procent i 2030.

–  Sainshand er et meget spændende projekt, der både bidrager til vækst i et fattigt land og samtidig begrænser udledningen af CO2. Vi er derfor meget tilfredse med, at Klimainvesteringsfonden har kunnet medvirke til at realisere projektet, som jeg er sikker på vil få stor betydning for Mongoliet i fremtiden, siger Tommy Thomsen, CEO, IFU.

Den samlede investering på 120 mio. dollar finansieres af det franske energiselskab ENGIE, den tyske projektudvikler Ferrostaal Industrial Projects GmbH, Klimainvesteringsfonden og den lokale investor Radnaabazar Davaanyam. Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD) bidrager med lånefinansiering, hvoraf en del af EIB’s andel på 47 mio. dollar garanteres af EKF.

– Det er komplekst at etablere en vindmøllepark i et land som Mongoliet. Finansieringen kræver tæt samarbejde mellem en række finansielle partnere og hensyntagen til både landespecifikke og projektspecifikke risici. Det glæder mig, at vi har kunnet finansiere projektlånet i samarbejde med EIB og EBRD, siger Christian Ølgaard, Deputy CEO, EKF.

Besparelse på 200.000 ton CO2

China Machinery Engineering Corporation (CMEC) er entreprenør på projektet, og der vil blive rejst 25 Vestas V110 2,2 MW vindmøller, som skal levere 55 MW ren energi med en CO2-besparelse på 200.000 ton pr. år. Byggeriet er gået i gang og forventes afsluttet inden udgangen af 2018.

Sainshand er udviklet i samråd med lokalsamfundet, og en detaljeret miljøplan er blevet godkendt af de relevante nationale myndigheder. I forbindelse med finansieringsaftalen er der udarbejdet en omfattende redegørelse for miljømæssige og sociale virkninger, som lever op til bl.a. EBRD’s, EIB’s og IFC’s standarder samt the Equator Principles. Særligt er der blevet arbejdet på at forbedre   levevilkårene for en række nomader og deres dyr i forbindelse med udviklingen af projektet.

Om Klimainvesteringsfonden:
Klimainvesteringsfonden er et offentligt-privat initiativ, der skal sikre finansiering til klimaprojekter i udviklingslande og vækstmarkeder samt fremme salg af dansk klimateknologi.

Klimainvesteringsfonden skal på et kommercielt grundlag medvirke til at øge investeringerne i klimavenlige projekter i udviklingslande og vækstmarkeder. Det skal sikre, at landene kan fortsætte den økonomiske udvikling uden at forværre klimaet yderligere.

Fonden bidrager med risikovillig kapital til projekter, der reducerer udledningen af CO2. Det sker i samarbejde med danske virksomheder eller i større klimaprojekter, hvor dansk teknologi eller know-how indgår. Læs mere her.

Om EKF:
EKF er Danmarks Eksportkredit. EKF hjælper danske virksomheder med at skaffe finansiering og forsikring af eksport. EKF er garanteret af den danske stat, men drives som en moderne finansiel virksomhed. EKF var i 2016 med til at sikre danske virksomheder ordrer for 29 mia. kroner. Det bidrog til at skaffe godt 13.000 arbejdspladser i Danmark.