Nyheder

23. maj 2024

IFU BIDRAGER TIL GENPLANTNING AF BÆREDYGTIG SKOV I AMAZONASREGIONEN

IFU medfinansierer den første fase af et skovrejsnings- og genplantningsprojekt, der skal omdanne nedbrudte græsarealer i Amazonas-regionen i Colombia. Projektet er baseret på plantning af hjemmehørende arter af hårdt træ og acaipalmer. Den første fase omfatter et areal på 550 hektar, med potentiale til at kunne skaleres til 7.500 hektar.

Store områder i Amazonas-regionen er blevet omdannet fra naturligt græsland og/eller galleriskov til græsarealer med lav produktivitet til kvæg- eller landbrugsaktiviteter, hvilket har ført til forringelse af jorden og erosion. Et nyt skovrejsnings- og genplantningsprojekt, Amazonia Nativa, skal vende udviklingen ved at beplante et område på op til 7.500 hektar med hjemmehørende arter i form af hårdt træ og acaipalmer.

IFU finansierer sammen med FMO den første fase af projektet på 550 hektar, der har til formål at afprøve projektets designkoncept og forberede det til skalering. IFU’s andel af investeringen er 6,3 mio. kr., som finansieres gennem et projektudviklingsprogram, der er oprettet for at modne projekter med henblik på større investeringer og impact.

“Amazonia Nativa-projektet er meget interessant og passer godt til IFU’s ønske om at støtte klimaindsatsen og gøre økonomien grønnere. Vi håber, at projektet kan udvikles til en kommerciel forretning, der også kantiltrække andre investorer.”

Jesper Kaspersen, Senior Investment Manager i IFU.

FSC- og Rainforest Alliance-godkendt
Det overordnede formål er at demonstrere, at kommerciel drift med hjemmehørende arter er en holdbar metode, som øger den grønne skov i det colombianske Amazonas-økosystem, gavner biodiversiteten og støtter udviklingen af en bæredygtig træværdikæde. Miljømæssigt vil projektet blive forvaltet ved hjælp af skovhugst med lav indvirkning, vandbeskyttelse, skovbevarelse og FSC-certificering.

20 procent af arealet vil blive beplantet med acaipalmer dyrket i overensstemmelse med Rainforest Alliance certificering, eller anden gældende certificering. Desuden vil projektet gavne den lokale beskæftigelse og bidrage til lagring af CO2.

IFU investerer i stærke partnere
Projektudformningen og -gennemførelsen ledes af ACT Group, en erfaren udvikler af CO2-projekter,  og Campo Capital, der er en lokal virksomhed  med stor erfaring inden for skovbrugsforvaltning.

“Takket være IFU’s støtte nærmer vi os støt målet om at genoprette Amazonas-regionen gennem afgørende investeringsprojekter. Som lokal virksomhed  med ekspertise inden for skovbrugsinvesteringer har vi forberedt os på dette i det sidste årti, og det er allerede ved at blive en realitet.”

Paula Sanchez, medstifter og ledende partner i Campo Capital.

“Vi er stolte af at være pionerer inden for brugen af oprindelige arter i denne strategiske region med et innovativt videnskabeligt drevet design. Hvis vi ikke begynder at fremvise alternative bæredygtige forretningsmodeller for anvendelse af skovarealer, vil vi fortsætte med at se skovrydning og nedbrydning af Amazonas-regionen. ACT er fast besluttet på løbende at udvikle CO2-projekter og levere naturbaseret ekspertise, der kan gøre dette projekt vellykket og skalerbart,” siger Jonathan Grassiano, Global Head of Research and Development, ACT.