Nyheder

1. juli 2002

IFU ÅBNER KONTOR I SYDAFRIKA

Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene, IFU, åbner 1. juli regionalkontor i Johannesburg i Sydafrika. IFU har siden 1967 som aktionær og långiver medfinansieret danske investeringer i udviklingslandene.

Kontoret vil bistå danske virksomheder med investeringer i hele det sydlige Afrika. Det overtager aktiviteterne fra det nu lukkede kontor i Zimbabwes hovedstad, Harare.

IFU har siden 1996 gjort en særlig indsats for at øge danske investeringer i Afrika syd for Sahara. Investeringerne i joint ventures følges op med kontinuerlig rådgivning i de første år for at sikre, at de særlige vilkår i Afrika ikke får projekterne til at kuldsejle. Indsatsen har givet gode resultater. Sidste år medfinansierede IFU i alt 25 nye projekter hvoraf alene 7 fandt sted i Afrika syd for Sahara.

Regionalkontoret i Johannesburg bemandes med en dansk chef, Niels Evendt. Han har tidligere ledet IFU’s regionalkontor i Sydamerika.

Niels Evendt assisteres af Tayengwa Masawi, der er uddannet økonom. Han har 5 års IFU-erfaring fra kontoret i Harare og hovedkontoret i København.

Udviklingen i det sydlige Afrika gør, at IFU’s regionalkontor nu er bedst placeret i Johannesburg. Det sydafrikanske erhvervsliv udvider handel og industrielt samarbejde med omverdenen og ønsker i stigende grad at kunne leve op til internationale standarder. I denne omstillingsproces er der efterspørgsel efter teknologi og kompetence udefra.

Johannesburg er det finansielle og industrielle centrum i det sydlige Afrika.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til vicedirektør Frank Norman Larsen på 33 63 75 00.

Hvis redaktionen sender en repræsentant til Johannesburg i forbindelse med FN-konferencen i august-september om bæredygtig udvikling, kan der arrangeres et møde med Niels Evendt og/eller et besøg på en joint venture-virksomhed i området. Henvendelse herom til Bjørn Jakobsen på 33 63 75 04.

Fakta om IFU
Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) har siden etableringen i 1967 investeret over 4,5 milliarder kr. i 449 projekter i 71 udviklingslande.

IFU er en selvejende institution oprettet ved lov. Fonden tilbyder at deltage i danske virksomheders investeringer i udviklingslandene. De fleste danske virksomheder benytter denne mulighed for finansiel risikodeling og rådgivning, når de investerer i udviklingslande.

Fremmer investeringer
Projektselskaberne etableres oftest som joint ventures, hvor den danske virksomhed og IFU – ofte sammen med en lokal partner – etablerer et nyt aktieselskab.

IFU deltager normalt i de første 6-8 år, og bidrager gennem projektselskabernes bestyrelser med sit lokalkendskab og erfaringer fra tidligere projekter. Når et projektselskab er velkonsolideret, sælger IFU sine aktier. De frigjorte midler kan derefter skydes ind i nye projektselskaber.

IFU’s kapital og rådgivning er ofte udslagsgivende for, at de private investorer tager risikoen ved at investere i udviklingslandene. Fonden kan således med forholdsvis små midler sætte meget i gang. Hver gang Industrialiseringsfonden investerede 1000 kr. i 2001, kom der 8.600 kr. til projekterne fra anden side.

Danmarks Internationale Investeringsfonde
For at forenkle og effektivisere danske virksomheders adgang til rådgivning og finansiering i forbindelse med internationale investeringer deler IFU administration og kontorer med Investeringsfonden for Østlandene (IØ) og Investeringsfonden for Vækstmarkederne (IFV).

Sven Riskær er administrerende direktør for alle tre fonde, og direktør Johannes Poulsen er formand for de tre fondes bestyrelser.