Nyheder

3. september 2009

IFC OG IFU SØGER TÆTTERE SAMARBEJDE FOR AT FREMME INVESTERINGER

Verdensbankens fond for private investeringer (IFC) og Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) søger et tættere samarbejde om investeringer i den private sektor i udviklingslandene. Det er resultatet af et møde den 1. september mellem IFC's vicepræsident og IFU's ledelse.

IFC er en god samarbejdspartner, fordi det er den største institutionelle investor i den private sektor i udviklingslandene, mens IFU har et tæt samarbejde med danske virksomheder i mange udviklingslande. Et tættere samarbejde mellem de to organisationer vil betyde, at danske virksomheder, som ønsker at investere i udviklingslandene, vil få yderligere adgang til kapital. Helt konkret er fordelen, at IFU – ud over at investere egne midler – også bedre kan hjælpe de danske virksomheder med at etablere en samlet finansieringspakke.

– Danske virksomheder, som investerer i infrastruktur i udviklingslandene, har ofte brug for hjælp til at finde yderligere finansiering end den, som IFU og virksomheden hver især kan stille med. Derfor er det særdeles positivt med et tættere samarbejde med IFC, både for IFU og især større danske virksomheder, siger administrerende direktør i IFU Finn Jønck.

– Lige som IFC har IFU vist sin værdi som en dygtig investor i udviklingslandene i mange år. Derfor vil et samarbejde mellem IFC og IFU kunne hjælpe begge organisationer med at udvikle sig og imødekomme kundernes behov. Det er samtidig mit håb, at et sådan samarbejde kan bidrage til, at flere danske virksomheder vil investere i udviklingslandene. Der er gode muligheder for et højt afkast af investeringer, der samtidig har en stærk udviklingseffekt, siger IFC’s vicepræsident Thierry Tanoh.

– IFC vil gerne have et tættere samarbejde med danske virksomheder, som ofte er markedsførende og generelt har et godt ry, lægger stor vægt på udvikling og arbejder med høje etiske standarder, siger Mr. Thierry Tanoh.

Med et investeringsniveau på 15 mia. USD in 2009 er IFC en af de helt store investorer i udviklingslandene og vil derfor være en betydelig og vigtig partner for danske virksomheder.

Aktuelt samarbejder IFC og IFU om at sikre finansiering til et par investeringer, som store danske virksomheder er ved at gennemføre i Afrika.

Yderligere oplysninger: Kommunikationschef i IFU, Rune Nørgaard, tlf.: 33 63 75 60

København, 3. september 2009

Pressemeddelelse: IFC og IFU søger tættere samarbejde for at fremme investeringer