Nyheder

1. juli 2020

HOSPITALSINVESTERING SKAL FORBEDRE SUNDHEDSVÆSENET I EGYPTEN OG MAROKKO

På vegne af Danish SDG Investment Fund investerer IFU 290 millioner kroner i Humania, som opfører og driver privathospitaler i Egypten og Marokko. Investeringen skal bidrage til at øge kapaciteten og tilbyde sundhedsydelser af høj kvalitet, baseret på internationale standarder. I alt vil der blive tilført 600 sengepladser og kunne behandles 1,6 millioner patienter om året, når investeringen er fuldt implementeret.

Sundhedssektoren i Egypten og Marokko er præget af mangel på kapacitet, og der er et stort behov for investeringer, der kan bidrage til at imødekomme efterspørgslen og øge kvaliteten. I Egypten er antallet af sengepladser faldet med flere tusinde, mens Marokko har brug for at forbedre sine sundhedsydelser især for kvinder og børn.

Virksomheden Humania investerer nu 2,5 milliarder kroner i hospitaler og ambulante klinikker i Cairo, Alexandria og Casablanca og vil dermed øge kapaciteten og kunne tilbyde sundhedsydelser af høj kvalitet baseret på internationale standarder. Det første hospital, SGH Cairo, har eksisteret i fire år, og når alle hospitaler og klinikker er i drift, vil investeringen have tilført 600 sengepladser og kunne behandle 1,6 millioner patienter om året.

På vegne af Danish SDG Investment Fund investerer IFU 290 millioner kroner i Humania. De øvrige investorer er IFC og Proparco, som er privatsektordelen af Agence Française de Développement (AFD).

“Jeg er glad for, at vi med denne investering kan understøtte de nationale sundhedssystemer i Egypten og Marokko ved at tilføre kapacitet af høj kvalitet til gavn for den brede befolkning og patienter på tværs af indkomstgrupper.”
Lars Krogsgaard, CIO i IFU.

En del af universal adgang til sundhed

I Egypten og Marokko er den private sektor en integreret del af sundhedssektoren og tilbyder ydelser til både funktionærer og arbejdere gennem forskellige forsikringsordninger. Regeringerne i de to lande anser den private sektor som afgørende for, at der kan skabes universel adgang til sundhedsydelser.

– Investeringen gennemføres sammen med en stor, professionel hospitalsvirksomhed, som kan hjælpe med at ændre den private sundhedssektor fra et system styret af læger til et mere transparent, sammenhængende og effektivt system, som kan forbedre ydelserne og øge adgangen for befolkningen, siger Lars Krogsgaard.

Det forventes, at investeringen vil beskæftige 6.500 fuldtidsansatte, hvoraf 60 procent vil være sundhedsfagligt personale. En betragtelig del af lægerne vil blive rekrutteret fra andre Golf-lande eller blandt egyptiske læger, som arbejder i udlandet. Dette vil øge det samlede antal læger i Egypten. Alle ansatte bliver fuldtidsansatte, hvilket øger jobsikkerheden og forbedrer arbejdsvilkårene.

Desuden vil selskabet fremme overførslen af viden mellem lægerne, der vender hjem fra udlandet, og de lokale ansatte og bidrage til bedre uddannelse og udviklingsmuligheder via sit netværk.

Anerkendt udbyder af sundhedsydelser

Projektets sponsor er Bait Al Batterjee Medical, som er en saudisk familievirksomhed, der har været involveret i hospitalssektoren i MENA-landene i mere end 30 år. Via Saudi German Hospitals Group ejer og driver virksomheden 11 hospitaler i Saudi-Arabien, de Forenede Arabiske Emirater, Yemen og Egypten. Hospitalerne og klinikkerne i Humania vil blive drevet under Saudi Germans brand og tilbyde ydelser af samme høje kvalitet.

“Vi har stor tillid til Saudi German Hospitals Group, da de har vist evnen til at tilbyde ydelser af høj kvalitet, patientsikkerhed og høje personaleetiske standarder, hvilket er afgørende for vores investering.”
Lars Krogsgaard, CIO i IFU.

Fremmer verdensmål 3

Investeringen i Humania fremmer verdensmål 3, især delmål 3.8: adgang til essentielle sundhedsydelser af høj kvalitet og delmål 3.c: en væsentlig forøgelse af sundhedsfinansiering og rekruttering, udvikling, uddannelse og fastholdelse af sundhedsarbejdsstyrken i udviklingslande.