Nyheder

15. juni 2022

HALVDELEN AF IFU’S NYE INVESTERINGER SKAL TÆLLE SOM KLIMAFINANSIERING

IFU har revideret sin klimapolitik og sat ambitiøse mål for sit bidrag til den grønne omstilling i udviklingslandene. De inkluderer opnåelse af netto-nuludledning fra investeringsporteføljen senest i 2040, at halvdelen af IFU’s nye direkte investeringer mellem 2022 og 2024 skal være kvalificerede som klimafinansiering, og at den gennemsnitlige kulstofintensitet skal mindskes over en treårig rullende periode på sektorniveau.

Klimaudfordringen bliver mere og mere presserende. IFU har revideret sin klimapolitik og tager dermed endnu et skridt i arbejdet med at understøtte den grønne omstilling og hjælpe udviklingslandene med at øge deres tilpasning til klimaforandringer, forbedre levevilkår lokalt og reducere klimarelateret migration. Det er IFU’s mål at:

  • Opnå netto-nuludledning fra investeringsporteføljen senest i 2040
  • Mindst halvdelen af IFU’s nye direkte investeringer mellem 2022 og 2024 skal være kvalificerede som klimafinansiering.
  • Mindske den gennemsnitlige kulstofintensitet over en treårig rullende periode på sektorniveau
  • Udelukke investeringer i elproduktion alene baseret på fossile brændstoffer samt understøttende infrastruktur såsom for eksempel efterforskning og udvinding.

”IFU’s nye klimapolitik er i overensstemmelse med vores strategiske målsætning om at skabe grønne, retfærdige og inkluderende samfund. Politikken sætter klare retningslinjer for, hvordan vi tilpasser vores investeringer til Paris-aftalen og bruger vores investeringskapital til at fremme den grønne omstilling i udviklingslandene. Ved at sætte kortsigtede såvel som langsigtede mål, sikrer vi, at vores nuværende indsats øges, og at vi når i mål som planlagt, hvis ikke før.”

Torben Huss, administrerende direktør i IFU.

Skal  opfylde EU-taksonomien
Alle investeringer screenes i forhold til ”do no significant harm”-princippet, og minimum halvdelen af IFU’s nye investeringer skal kunne kvalificeres som klimafinansiering. Det inkluderer, at investeringerne skal opfylde EU-taksonomien, eller, hvis sektoren ikke er dækket af EU-taksonomien, at deres CO2-udledning skal være 20 procent lavere end det næstbedste alternativ. IFU’s øvrige investeringer skal fokusere på at reducere fattigdom og på at skabe retfærdige og inkluderende samfund.

IFU er enig i OECD’s konklusioner om, at forskellige landes overgang til en lavemissionsøkonomi  vil variere i tempo, da der bør tages behørigt hensyn til grundlæggende udviklingsbehov såsom anstændige job og adgang til vand, fødevarer og energi.

Derfor har IFU mulighed for at foretage investeringer, der opfylder grundlæggende udviklingsbehov i de mindst udviklede lande og lavindkomstlande, selv om det er i sektorer med høj udledning. Men betingelserne for at gennemføre den type investeringer er bl.a., at sandsynligheden for at fastholde højemissionsproduktion er lav, at alternativer med lavere emission ikke kan gennemføres af tekniske eller økonomiske årsager, og at investeringerne er i overensstemmelse med landets nationalt bestemte bidrag (NDC).

“I alle investeringer er vores ambition at reducere drivhusgasudledningen mest muligt. Men vi er helt klar over, at de fattigste udviklingslande står over for andre udfordringer end for eksempel europæiske lande. Som følge heraf vil vi fortsat fokusere på fattigdomsbekæmpelse og balancere grundlæggende udviklingsbehov med ambitionen om at bevæge os i retning af lav CO2-udledning så hurtigt som muligt.”

Mikkel Kallesøe, VP, Sustainability and Impact hos IFU.

Vil fortsat redegøre for og oplyse om udledninger
IFU vil fortsat redegøre for og offentligt rapportere på sin porteføljes klimaaftryk. Desuden har IFU forpligtet sig til at offentliggøre klimarelaterede finansielle oplysninger fra 2024 og fremefter. Sidstnævnte omfatter hensyntagen til klimarelaterede risici for de enkelte investeringer.

“IFU har siden 2021 beregnet og offentliggjort udledningen af drivhusgasser fra vores portefølje. Det har betydet, at vi både har fået overblik over udledningerne og mulighed for at evaluere vores arbejde med  at reducere dem.  Fremadrettet vil vi også arbejde på at inkludere klimarelaterede risici i vores regnskabsaflæggelse, hvilket yderligere vil styrke vores evne til at undgå strandede aktiver og at implementere tilpasningsforanstaltninger i de enkelte investeringer,” siger Mikkel Kallesøe.

Læs IFU’s klimapolitik her