Nyheder

10. januar 2001

HALV MILLIARD TIL NYE INVESTERINGER I AFRIKA

Danske virksomheder får sammen med virksomheder fra andre EU-lande adgang til en pulje på 70 millioner Euro (525 mill. kr.), som stilles til rådighed af den Europæiske Investeringsbank for investeringer primært i Afrika.

Pengene bliver i Danmark formidlet som lån af Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU), og kan anvendes til medfinansiering af investeringer i virksomheder indenfor den private sektor.

Lånene formidles via en kreditlinje til sammenslutningen af europæiske udviklingsfinansieringsinstitutioner, EDFI, hvor IFU er medejer.

Styrker IFU’s fokus på Afrika
Kreditlinjen styrker IFU’s bestræbelser på at øge danske investeringer i Afrika.

“Vi mener, der trods de store problemer i Afrika er gode forretningsmuligheder, især for de danske virksomheder, der tænker langsigtet. Derfor har vi gennem de senere år forstærket vores indsats for flere danske investeringer i Afrika. Siden 1997 har vi da også set en betydelig fremgang i antallet af nye projekter i Afrika med dansk deltagelse, og vi er derfor glade for kreditlinien fra den Europæiske Investeringsbank,” siger direktør Sven Riskær, IFU.

Direktøren tilføjer:

“Det er også en fordel for danske virksomheder, at samarbejdet med den Europæiske Investeringsbank styrkes. I 2002 er det EU’s hensigt at oprette en egentlig investeringsfacilitet under EIB, som vil være åben for private investeringer i de fleste af de udviklingslande, EU yder bistand til.

Ud over Afrika kan den aktuelle kreditlinje bruges ved investeringer i lande i Caribien og Stillehavet samt en række mindre stater og territorier med historiske bånd til EU-lande.