Nyheder

28. august 2005

HABILITET

3F anklager IFU på deres hjemmeside for at have problemer med habilitet. Det er en anklage vi før har hørt fra 3F senest i marts dette år.

3F anklager IFU på deres hjemmeside for at have problemer med habilitet. Det er en anklage vi før har hørt fra 3F senest i marts dette år.

Det gav anledning til en debat i Folketinget – og derfor vælger vi at referere fra de ord der faldt ved den lejlighed fra denne vigtige talerstol.

I øvrigt vil vi gerne anføre at:

For næsten alle medlemmer af IFU’s bestyrelse opstår der tilfælde af inhabilitet.
I disse situationer forlader bestyrelses­medlemmet lokalet, dvs. præcis som Professor Peter Munk Christiansen peger på håndterer vi problemet.

Men man må også forstå at bestyrelsen for IFU netop består af erhvervsledere, fordi tanken var at IFU skulle være i god samklang med det danske erhvervsliv.

Det er helt rigtigt at FLS har været meget aktive med projekter, men formanden har ikke indflydelse på hvilke projekter forelægges for bestyrelsen til godkendelse.
Johannes Poulsen har sat sig udenfor døren både i FLS og i IFUs bestyrelse, når der har været projekter på dagsordenen

Sven Riskær har været medlem af VL3 i ca. 20 år – medlemskabet har været offentlig viden lige så længe. VL3 består af ledere fra flere af Danmarks største virksomheder.

Medlemskabet har virket positivt for IFU, fordi det har givet en ekstra lejlighed til at markedsføre fonden som en attraktiv samarbejdspartner og samtidig medvirke til at orientere stadig flere danske investeringer til øst- og u-lande. Klik her for at se Sven Riskærs indlæg, VL-Døgnet 2004.

Det har derudover givet mulighed for erfaringsudveksling om, hvorledes man bedst muligt bidrager til at sikre godt miljø, arbejdsmiljø og menneskerettigheder i projekterne, og det har faktisk betydet, at vi får flere og bedre projekter, og skaber flere og bedre arbejdspladser i u-landene og overfører relevant teknologi.