Nyheder

23. juni 2022

GARANTIORDNING PÅ TO MILLIARDER KRONER TIL IFU

Regeringen har lanceret en garantiordning på to mia. kr., som skal administreres af IFU. Initiativet forventes at kunne bidrage til mobilisering af tre til fire milliarder kroner i privat kapital til klimainvesteringer og investeringer i fattige og skrøbelige udviklingslande.

Mange investorer fravælger investeringer i udviklingslande på grund af høj risiko og stor usikkerhed. Det betyder, at projekter, der bl.a. kunne bidrage positivt til den grønne omstilling og sociale udvikling, ikke kan gennemføres. Det skal en garantiordning ændre på.

Garantiordningen på to milliarder kr., der er bevilget af regeringen, skal administreres af IFU. Garantierne skal bidrage til at reducere risikoen for investorer og dermed skabe grundlag for en øget mobilisering af kapital til projekter i udviklingslande. Fokus er på klimafinansiering og kapital til fattige og skrøbelige udviklingslande.

”Der er behov for et grønt tigerspring i form af markant øgede private klimainvesteringer i udviklingslandene. Derfor har regeringen lanceret denne garantiordning, hvor vi gør det mindre risikabelt for private investorer at være med. For hvis vi skal nå verdensmålene og målene i Paris-aftalen, er det afgørende vigtigt, at vi får de private investorer med i den grønne omstilling i udviklingslandene,”

Flemming Møller Mortensen, minister for udviklingssamarbejde og nordisk samarbejde

“Vi er meget glade for at skulle administrere denne garantiordning. Det giver os mulighed for at  garantere en del af investorernes risiko og dermed skabe øget tryghed og større appetit på investeringer, der kan forbedre levevilkårene i udviklingslande og bidrage til den grønne omstilling,” siger Torben Huss, administrerende direktør i IFU.

Eksempler på garantier kunne være en garanti til private investorer, der yder lån til mindre solenergianlæg, som leveres af private virksomheder i Afrika, eller yder lån til klimatilpasset landbrug, der samtidig bidrager til fødevaresikkerhed.

I samarbejde med svenske Sida

Garantiordningen er i første omgang et fireårigt pilotprojekt, der gennemføres i samarbejde med svenske Sida, som er en pendant til Danida. Sida har mere end ti års erfaring med udstedelse af garantier til finansiering af projekter i udviklingslande.

Det forventes, at garantierne i gennemsnit vil være på 250 – 300 mio. kr., og at den samlede mobilisering af privat kapital vil udgøre tre til fire milliarder kr.