Nyheder

26. april 2024

FRA GRÆSNINGSAREALER TIL NY SKOV OG NATUROMRÅDER I PARAGUAY

IFU har foretaget en ny investering på USD 20 mio. i en single-asset skovfond, der skal omdanne græsningsarealer for kvæg til en innovativ, integreret skovbrugsmodel, der kombinerer kommercielt skovbrug og naturbevaringsaktiviteter i Paraguay. Det er den første investering i CO2-lagring, der bidrager til at opfylde netto-nuludledning af drivhusgasser fra IFU’s investeringsportefølje senest i 2040.

IFU har investeret USD 20 mio. i SA Impact Forestry Fund (“SAIFF”), en kapitalfond for bæredygtigt skovbrug i Paraguay. SAIFF vil omdanne landbrugsarealer med lavt afkast og begrænsede alternative anvendelsesmuligheder til bæredygtig FSC-certificeret skov i Paraguay. SAIFF forventer at opnå en skovbrugsportefølje på mere end 80.000 hektar med ca. 60 millioner plantede træer. Mindst 25 procent af området vil blive beskyttet med henblik på bevarings- og genoprettelsesaktiviteter, der vil skabe markante forbedringer af det lokale økosystem inklusive flora, fauna og dyreliv.

“Vi er meget glade for at investere i SAIFF, som allerede har vist solide fremskridt med at omdanne græsningsarealer til skov kombineret med et stærkt engagement i bæredygtighed og oprettelsen af ​​det største private naturbevaringsområde i Paraguay.”

Jesper Kaspersen, Senior Investment Manager i IFU.

Arbejder for netto-nuludledning
IFU sigter mod at opfylde netto-nuludledning fra sin investeringsportefølje senest i 2040. Strategien er konstant at reducere virksomhedernes CO2-aftryk og investere i projekter, der har absolutte negative missioner.

SAIFF er IFU’s første investering i et projekt, der oplagrer CO2 i skov. Projektet forventes at fjerne 18 millioner ton CO2 i løbet af de næste 10 år.

“I de seneste år er det lykkedes os gradvist at reducere vores CO2-aftryk pr. investeret million, men vi kan ikke nå vores netto-nuludledningsmål uden at investere i projekter, der f.eks. oplagrer CO2 i skov. Derfor er investeringen i SAIFF den første i en række investeringer, der vil bringe os tættere på målet.”

Mikkel Kallesoe, Senior Vice President, Impact and Sustainability i IFU.

Ud over at have en positiv klimapåvirkning vil fondens aktiviteter også bidrage til en betydelig jobskabelse på 3.000 direkte og ca. 30.000 indirekte job i et område med få job og lave indkomster.

Investerer med stærke partnere
IFU investerer i SAIFF sammen med stærke partnere, herunder IFU’s søsterorganisation FMO og CAF samt GenZero og flere andre klimafonde og family offices.

Den samlede fondsstørrelse for SA Impact Forestry Fund er USD 325 mio., og fonden forvaltes af Astarte Capital Partners og Silvipar.