Nyheder

4. juli 2003

FOKUS PÅ AFRIKA BETALER SIG

IFU har succes med sin satsning på Afrika. IFU iværksatte i 1997 en Afrika-strategi med det sigte at skabe flere arbejdspladser og udvikling via øgede investeringer i den private sektor. Siden da har IFU fordoblet sine aktiviteter i Afrika og forbedret afkastet på Afrika-investeringerne.

Minikronik af investeringsrådgiver Jørn Fredsgaard Sørensen

Når man ankommer til Lagos i Nigeria, er det almindeligt, at den første bilkø venter lige uden for lufthavnen. Problemerne starter oftest ved en benzinstation, hvor hundredvis af biler venter på friske forsyninger.

Paradoksalt nok har Nigeria masser af olie og priserne holdes bevidst nede. Men på grund af ineffektivitet i raffinaderierne må meget af benzinen importeres. Meget af benzinen når dog aldrig frem, da tankvognenes indhold sælges på det sorte marked. Efter flere tiltag er de officielle priser nu mere i tråd med markedsværdien, hvilket har mindsket sortbørshandlen og forkortet bilkøerne.

Trafikproblemerne i Lagos er blot et eksempel på Afrikas vanskeligheder. Nogle steder er markedsmekanismerne forvredet til ukendelighed, mens korruptionen andre steder sætter kedelige verdensrekorder.

Flere og bedre IFU-projekter

IFU oplever for sin del de vanskeligheder, der gør sig gældende i forretningslivet. Det har givet tab, men IFUs Afrika-strategi og en målrettet indsats har markant forbedret Afrika-porteføljen.

For at rette op på nogle kedelige erfaringer stiller IFU nu større krav til undersøgelserne af partnernes baggrund og kompetencer. Desuden har vi indført et ‘Pre Investment Meeting’, som – under ledelse af en af IFU uddannet mødeleder – afstemmer partnernes forventninger og skaber enighed om ansvarsfordelingen. Samtidigt opsøger IFU aktivt de virksomheder, som har en strategisk interesse i Afrika.

Resultaterne viser, at en sådan målrettet indsats kan skabe gode resultater. Antallet af IFUs årlige Afrika-investeringer er mere end fordoblet siden 1997. Det er stik imod den generelle trend for investeringer i ulandene, som de seneste år har udvist en faldende tendens.

Nok så vigtigt er denne aktivitetsforøgelse ledsaget af en forbedring af projekternes kvalitet, hvilket afspejles i markant færre hensættelser og tab på den samlede Afrika-portefølje. Det endelige afkast på de nye investeringer vil først vise sig, når projekterne er fuldt etablerede, men allerede nu mærker IFU et stigende afkast i form af renter og dividender.

Det er dermed lykkedes IFU at forene målet om at skabe bæredygtig udvikling og arbejdspladser med en forsvarlig investeringspolitik. IFUs samlede aktiviteter har givet overskud fra 1999 og har således – sammen med de private medinvestorer – bidraget til en dansk udviklingsindsats uden driftstilskud fra det statslige budget.

Succes kræver både forarbejde og opfølgning

En vedvarende opfølgning og opnåelse af fastsatte delmål er nødvendig, hvis ikke investeringen skal gå tabt. Typisk er den danske partners tekniske og ledelsesmæssige bidrag lige så vigtig som hans investering. Derfor er det vigtigt, at den danske virksomhed påtager sig et ekstra ansvar og lægger en plan for, hvordan maskiner og udstyr kommer i gang.

IFU støtter projektet gennem aktiv deltagelse i selskabernes bestyrelse. Gennem kurser og spilleregler for bestyrelsens arbejde medvirker IFU til at sikre, at en god ‘corporate governance’-kultur rodfæstes i de afrikanske selskaber.

Store risici – store muligheder

Desværre er ejerne ikke alene om at bestemme selskabets skæbne. Rammebetingelserne er lige så vigtige, og de er ikke nemme i Afrika. Det vanskelige miljø gør imidlertid også, at der er mulighed for ekstraordinære resultater i Afrika, såfremt man finder den rette niche – og nicherne er ofte ganske store i Afrika. Mange multinationale firmaer interesserer sig ikke for Afrika, og mindre eller mellemstore virksomheder opererer derfor ofte uden væsentlig konkurrence.

Der er derfor al mulig grund til at se på Afrika som et interessant investeringsområde. I IFU ved vi, at det kan betale sig – både for Afrika og for danske investorer.

Bragt i Erhvervsbladet den 4. juli 2003