Nyheder

9. december 2008

FINANSKRISE – IFU OG IØ’s INVESTERINGER FORTSÆTTER PÅ ET HØJT NIVEAU

Industrialiseringsfonden for udviklingslandene (IFU) og Investeringsfonden for Østlandene (IØ) rådgiver og investerer med danske virksomheder i udviklings- og østlandene. Vi investerer cirka 500 millioner kr. årligt i udviklingslandene og cirka 150 mio. kr. årligt i Rusland og Ukraine.

Pæn vækst i udviklingslandene i 2009.

Finanskrisen rammer også udviklingslandene. Priserne på råvarer er faldene, efterspørgslen på eksportmarkederne er aftagende og investeringerne reduceres. Til gengæld er det blevet væsentligt billigere at fragte varer til vesten.

Forventningen er derfor, at der sker et fald i den økonomiske vækst i udviklingslandene i 2009. Men da en stor del af disse lande i de senere år har haft meget høje vækstrater, vil der fortsat være store forskelle på udviklingslandene og den øvrige verden. Mens der i vesten fokuseres på recession er der ifølge IMF (oktober 2008) udsigt til en pæn vækst i Afrika og Asien på gennemsnitlig 6 – 6,5 procent. Verdensbankens seneste rapport fra den december 2008 er lidt mindre optimistisk, men forudser dog en fortsat vækst på gennemsnitlig 4 – 6 procent på de to kontinenter. Kina vil ifølge Verdensbanken fortsat ligge i toppen med en vækst på 7,5 procent. I Rusland og Ukraine forventer IMF, at væksten bliver henholdsvis 5,5 og 2,5 procent i 2009.

Se Den Internationale Valutafonds prognose her: http://www.imf.org/external/datamapper/index.php

Se Verdensbankens Global Economic Prospects 2009: http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/0,,contentMDK:22004555~pagePK:64165401~piPK:64165026~theSitePK:469372,00.html

IFU og IØ – mere end en finansiel institution

Aktuelt er en af de væsentligste udfordringer for virksomhederne, at de har vanskeligt ved at skaffe den nødvendige finansiering. Det gælder både på det danske marked og globalt. Baggrunden for den store tilbageholdenhed i forhold til kreditgivningen er generel mangel på likviditet i markedet og den finansielle sektors nervøsitet for tab.

IFU og IØ’s investeringsmuligheder er indtil videre ikke påvirket af finanskrisen og vi forventer derfor, at investeringerne i 2009 fastholdes på niveauet for de seneste år.

Vores investeringspolitik er i lighed med andre finansielle institutioner baseret på et forretningsmæssigt grundlag. Derudover vurderer vi også de udviklingsmæssige aspekter i forbindelse med investeringerne.

Den væsentlige forskel i forhold til banksektoren er imidlertid, at IFU og IØ foretager investeringer i form af aktiekapital eller lån direkte i projektselskabet i udviklingslandet og investeringen belaster derfor ikke det danske selskabs balance.

En medfinansiering fra IFU vil samtidig reducere risikoen for de traditionelle finansielle institutioner og kan dermed være et afgørende bidrage til, at en virksomhed kan finde en samlet løsning på finansieringen af en investering i et udviklingsland.

Du er altid velkommen til at kontakte en af vores investeringsrådgivere for en nærmere vurdering af mulighederne i et konkret udviklingsland.

Læs dokumentet fra DEG, EDFI og IFU om “The strength of bilateral DFI’s” her: The strength of bilateral DFIs

Kontakt IFU: ifu@ifu.dk