Nyheder

18. september 2009

FALD I GLOBALE INVESTERINGER TAGER FART I 2009

World Investment Report 2009 vurderer, at faldet i de globale investeringer tager yderligere fart i 2009 og først for alvor retter sig i 2011. De industrialiserede lande er hårdt ramt med et fald i investeringerne på 30 procent fra 2007 til 2008. Investeringer i udviklingslandene steg i 2008 med 17 procent. Danmark har i 2008 øget de direkte investeringer i udlandet og indtager nu 17. pladsen på ranglisten over de lande, der investerer mest.

World Investment Report, der udgives af FN-organisationen UNCTAD og offentliggøres i Danmark af Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU), viser, at de senere års positive udvikling i de globale investeringer er vendt. Fra 2007 til 2008 er der sket et mindre fald. Men rapporten vurderer, at faldet i de globale investeringer tager yderligere fart i 2009 og bliver reduceret fra 1.700 milliarder US dollars i 2008 til 1.200 milliarder US dollars i 2009. Det er et fald på 30 procent. Det er UNCTAD’s vurdering, at investeringerne først for alvor stiger igen i 2011.

Den hårdeste opbremsning er indtil videre sket i de industrialiserede lande, hvor de udenlandske direkte investeringer, de såkaldte FDIs, fra 2007 til 2008 er faldet med knap 30 procent til 962 milliarder US dollars på årsbasis.

Udviklingslandene er i forhold til de udenlandske direkte investeringer indtil videre kommet forholdsvis smertefrit gennem finanskrisen. Investeringerne i disse lande er steget med 17 procent fra 2007 til 2008 og udgør 621 milliarder US dollars. Det betyder, at investeringer i udviklingslande og de såkaldte overgangsøkonomier i 2008 udgør 43 procent af de samlede globale investeringer.

Det seneste år har således ændret mønstret i de globale investeringer, hvor investeringer i udviklingslande og overgangsøkonomier udgør en stadig større del af de samlede globale investeringer. Men udviklingen i investeringerne viser også, at den finansielle krise først ramte de industrialiserede lande og dernæst spredte sig globalt. Alle økonomier har derfor oplevet et fald i investeringerne i anden halvdel af 2008. Et fald der fortsætter i første kvartal 2009, som rapporten også har opgjort.

– Det er beklageligt, at den fremgang i investeringerne i udviklingslandene, som vi har set i de senere år, nu vender, og at investeringerne vil falde markant i 2009. Der er fortsat et meget stort behov for private investeringer, hvis udviklingen skal forbedres i disse lande, siger administrerende direktør i IFU, Finn Jønck.

Investeringer i Afrika steg mest

Den største procentvise stigning var i Afrika, hvor investeringerne steg med 27 procent i 2008. Samtidig satte investeringerne i de mindst udviklede lande rekord, om end med et lavt investeringsniveau på 33 milliarder US dollars.

De stigende investeringer i udviklingslandene stemmer godt overens med IFU’s erfaringer. IFU investerede for eksempel i 2008 et rekordhøjt beløb på 175 millioner kr. i Afrika, og 40 procent af fondens investeringer gennemføres nu i de afrikanske lande. Den samlede investering, som IFU bidrog til, var imidlertid på over 6 milliarder kr. i 2008. Det skyldes, at finansieringen sker i samarbejde med danske virksomheder og andre investorer.

I modsætning til det fortsat forventede fald i investeringerne i udviklingslandene i 2009, er der i år en stigende efterspørgsel efter IFU’s ydelser. IFU forventer således at investere mere end 600 millioner kr. i 2009. Det er en stigning på over 20 procent i forhold til de senere år.

– I IFU mærker vi en stigende interesse for at få finansieret danske investeringer i udviklingslandene. Det er godt for udviklingen i de fattigste lande, men også positivt for de danske virksomheder, fordi det på trods af finanskrisen fortsat er muligt at gennemføre lønsomme investeringer i udviklingslandene, siger Finn Jønck.

World Investment Report viser, at de danske investeringer i udlandet er steget markant. De samlede investeringer var i 2008 på 29 milliarder US dollars, hvoraf langt hovedparten investeres i EU, andre europæiske lande samt USA. Danmark er dermed nummer 17 på ranglisten over de lande, der investerer mest i udlandet.

Yderligere oplysninger: Kommunikationschef i IFU Rune Nørgaard, tlf.: 33 63 75 60

Pressemeddelelse: Fald i globale investeringer tager fart i 2009