Nyheder

17. januar 2005

FÆLLES PORTAL FOR VIRKSOMHEDER, DER VIL UD I VERDENEN

Eksport, underleverancer og etablering af produktion i udlandet er aktuelt for stadig flere danske virksomheder. Der står ”globalisering” på dagsordnen. Regeringen arbejder aktivt for at lette erhvervslivets adgang til rådgivning, finansiering og tilskud til aktiviteter i udlandet.

Eksport, underleverancer og etablering af produktion i udlandet er aktuelt for stadig flere danske virksomheder. Der står “globalisering” på dagsordnen. Regeringen arbejder aktivt for at lette erhvervslivets adgang til rådgivning, finansiering og tilskud til aktiviteter i udlandet.

Fire statslige organisationer – Danmarks Eksportråd, Eksport Kredit Fonden, Danida og investeringsfondene IFU/IØ – lancerer på den baggrund internetportalen www.GoGlobal.dk. Her kan danske virksomheder hurtigt finde ud af, hvordan de fire organisationer på hver deres måde kan hjælpe med de internationale udfordringer.

Organisationerne har medarbejdere i Danmark og det meste af verden med mange års praktisk erfaring fra markederne og et bredt kontaktnet. Danske virksomheder har således adgang til generel og specifik rådgivning på de globale markeder, eksportkredit og finansieringsordninger, lån samt tilskud til aktiviteter i østlande, udviklingslande og på andre vanskelige markeder.

“Regeringen arbejder aktivt for at styrke erhvervslivets globalisering. Med lanceringen af www.GoGlobal.dk gør vi det lettere for danske virksomheder at gøre brug af de forskellige instrumenter og tiltag, som staten stiller til rådighed. Med alle relevante informationer samlet ét sted bliver www.GoGlobal.dk vejviseren for de virksomheder, der vil ud i verden. Her får man nemt og hurtigt overblik over den brede palet af forskellige muligheder – og bliver ledt på rette vej,” siger økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen.

Organisationerne kan bistå fra virksomhedens første overvejelser om tiltag uden for landets grænser til aktiviteterne er fuldt gennemførte. Det gælder både på etablerede eksportmarkeder og på de nye vækstmarkeder med voksende potentiale. Små og mellemstore virksomheder har særligt gode muligheder for at få assistance, og i mange tilfælde kan virksomhederne opnå tilskud til etablering og projekter i østlande og udviklingslande.

“For regeringen er det en særlig prioritet at hjælpe flere små og mellemstore virksomheder ud på eksportmarkederne. www.GoGlobal.dk giver overblik og gør det nemt at komme godt i gang. Mere eksport giver større vækst og beskæftigelse i Danmark. Med www.GoGlobal.dk som guide gør Danmarks Eksportråd det sammen med Danida, Eksport Kredit Fonden og investeringsfondene IFU/IØ lettere for virksomhederne at gøre brug af den rådgivning, de kan benytte sig af i deres internationale aktiviteter. Vækst ude giver vækst hjemme,” siger udenrigsminister Per Stig Møller.

Danida inddrager gerne dansk erhvervsliv i indsatsen for at afhjælpe fattigdom i udviklingslandene. Danske virksomheder kan tilføre udviklingslandene teknologi, produktionserfaringer, kvalitetsstandarder, ledelsesprincipper, investeringer og meget mere.

“Udviklingen af den private sektor er drivkraften for at hjælpe de fattige mennesker i udviklingslandene. Det er her, der skal skabes den vækst, som kan sikre at udviklingslande når 2015-målene for den sociale og økonomiske udvikling. Støtte til erhvervsudviklingen på flere niveauer er derfor en vigtig del af regeringens bistandspolitik. Mange udviklingslande er klar til at deltage i globaliseringen, og regeringen ser det som den bedste mulighed for at skabe økonomisk udvikling, men vi ønsker at skabe en reel udvikling. Og derfor efterspørger vi seriøse partnere med reelle hensigter,” siger integrations- og udviklingsminister Bertel Haarder.

Med Blandede Kreditter, Privat Sektor Programmet, Offentlige Private Partnerskaber og IFU har Udenrigsministeriet en række bistandsinstrumenter, der kan inddrage danske virksomheder og samtidig sikre, at der bliver skabt udvikling i de fattige lande. Samtidig kan instrumenterne hjælpe danske virksomheder i gang med den nødvendige globaliseringsproces. www.GoGlobal.dk er derfor udtryk for en stærk kombination af bistand, eksport og investeringer, som gavner alle parter.

Som led i lanceringen af internetportalen gennemfører de fire organisationer en fælles træning af medarbejdere, så de kan vejlede virksomheder om hinandens tilbud. Desuden får omkring 5.000 danske virksomheder tilsendt en brochure om GoGlobal med en opfordring til at klikke ind på den fælles portal. De fire organisationer stiller sig også til rådighed for virksomheder, erhvervsforeninger og andre, der ønsker at holde informationsmøder om de globale muligheder.

Yderligere oplysninger
Chefen for Danmarks Eksportråd, Birger Riis-Jørgensen, tlf. 33 92 00 00
Eksport Kredit Fonden, direktør Lars Kolte, tlf. 35 46 61 00
Danida, ambassadør Carsten Staur, tlf. 33 92 00 00
Investeringsfondene IFU/IØ, direktør Sven Riskær, tlf. 33 63 75 00
www.GoGlobal.dk

Facts om de fire organisationer

Danmarks Eksportråd er en del af Udenrigsministeriet, som i hele verden løser opgaver for virksomhederne inden for eksport, internationalisering og investeringsfremme. 350 medarbejdere på ambassader og lokalkontorer i 61 lande verden over giver både gratis information om eksportmarkeder og løser individuelle opgaver for danske virksomheder.

Eksport Kredit Fonden (EKF) er en del af Økonomi- og Erhvervsministeriet og sikrer først og fremmest, at danske virksomheder får deres penge fra udenlandske købere. Det sker gennem rådgivning, garantier, eksportkreditter og forsikringer mod ekstraordinære risici, som private banker og forsikringsselskaber ikke kan dække alene. EKF hjælper danske virksomheder på politisk usikre og kommercielt risikable markeder i hele verden

Danida tilbyder vejledning og finansiel bistand i form af rentefrie lån til projekter i udviklingslande, eksempelvis inden for energi, miljø, vand, sanitet, sundhed, uddannelse og industri. Når danske virksomheder samarbejder med virksomheder i de lande, som får udviklingsbistand af Danmark, tilbyder Danida desuden at betale en væsentlig del af udgifterne til blandt andet etablering, uddannelse og bedre miljøforhold.

Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) og Investeringsfonden for Østlandene (IØ) tilbyder partnerskab via medfinansiering – enten ved at tegne aktiekapital og/eller yde lån på op til 50 millioner kr. pr. projekt. Fondene deltager i projektselskabernes bestyrelse med erfarne medarbejdere, der har et indgående lokalkendskab. IFU har næsten 40 års erfaring som rådgiver og aktiv medinvestor i udviklingslande, og IØ har siden 1989 investeret i østlande sammen med danske virksomheder.

17. januar 2005