Nyheder

3. maj 2019

EVALUERING AF IFU ER OFFENTLIGGJORT

Carnegie Consult og Nordic Consulting Group har på vegne af Danida gennemført en evaluering af IFU i perioden 2004 – 2017. Evalueringen konkluderer, at IFU’s investeringer har skabt udvikling i udviklingslandene, særligt i forhold til beskæftigelse og CSR. Men evalueringen anbefaler en mere systematisk tilgang til dokumentation. Derudover konstaterer evalueringen, at IFU er førende i forhold til at mobilisere privat kapital til udvikling.

Den eksterne evaluering af IFU i perioden 2004 – 2017 er nu offentliggjort. Overordnet konkluderer evalueringen, at IFU har levet op til sit formål og bidraget til udviklingen i udviklingslandene.  Derudover fremhæves IFU’s evne til at mobilisere privat kapital til udvikling og realisering af verdensmålene gennem etableringen af offentlig-private fonde som f.eks. Danish Climate Investment Fund og Danish SDG Investment Fund.

–  Vi hilser evalueringen velkommen og er tilfredse med, at vi overordnet får en god og positiv bedømmelse for det arbejde og de investeringer, vi har gennemført. Og det er meget opmuntrende, at evalueringen fremhæver, at IFU er blandt de meste aktive og innovative udviklingsfinansierings institutioner, når det handler om at mobilisere privat kapital, der kan styrke udviklingen i udviklingslandene yderligere, siger Torben Huss, CEO i IFU.

Vil gerne have mere fokus på udvikling

Evalueringen har konkret gennemgået 50 investeringer i perioden 2004-2017 med særligt fokus på Kenya, Kina og Ukraine. Konklusionen er, at udviklingseffekterne i mere end halvdelen af investeringerne har været overvejende positive, særligt i form af jobskabelse, træning af ansatte, overførsel af teknologi og knowhow, klimaeffekter samt CSR. Men det understreges samtidig, at det er vanskeligt at dokumentere udviklingseffekterne, fordi IFU ikke systematisk har indsamlet dokumentation og fordi, der har været for lidt fokus på udvikling. Anbefalingen er derfor, at IFU styrker sin udviklingsekspertise på alle niveauer.

– Vores generelle vurdering, og det vi ser, når vi besøger vores projektselskaber, er, at de har stor lokal betydning både for de mennesker, der er ansat, og fordi de leverer vigtige produkter og ydelser. Men vi er enige i, at vi skal blive bedre til at dokumentere det, og derfor har vi også styrket vores egen organisation netop med henblik på at blive bedre og mere systematiske i forhold til at dokumentere og formidle projekternes påvirkning f.eks. på verdensmålene, siger Torben Huss.

Nye fonde giver muligheder og udfordringer

Evalueringen er generelt positiv i forhold til etableringen af de offentlig – private fonde, og det fremhæves, at IFU via den indsats har mobiliseret yderligere 4,7 mia. kr. i privat kapital. Evalueringen peger imidlertid på, at de offentlig – private fonde kan føre til mindre fokus på udvikling og mere på kommerciel bæredygtighed, fordi de private investorer alt andet lige forventer et afkast.

– IFU har altid haft fokus på kommerciel bæredygtighed, fordi det er forudsætningen for, at der er en langsigtet udviklingseffekt. Det vil vi også have fremadrettet, og selvom de private investorer i Danish SDG Investment Fund måske har lidt mindre appetit på investeringer med ekstra høj risiko, så vil vi fortsat kunne gennemføre disse investeringer i IFU, hvis de i øvrigt har en solid udviklingseffekt, siger Torben Huss.

Den fulde evaluering, resumé på dansk og Management Response kan hentes via www.evaluering.um.dk.