Nyheder

15. juli 2001

EBRD OG IØ UNDERSKRIVER AFTALE OM KØB AF AKTIER I FORSIKRINGSKONCERNEN BALTA I LETLAND

Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling og Investeringsfonden for Østlandene underskriver aftale om køb af aktier i forsikringskoncernen Balta i Letland.

De sidste brikker er nu ved at falde på plads for Codans overtagelsen af Balta-koncernen i Letland, og Codan tilbyder Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD) og Investeringsfonden for Østlandene (IØ) en aktiepost hver i selskabet. Codan beholder selv aktiemajoriteten med mindst 51% af aktierne.

Codans tilbud om en aktiepost på 24% til EBRD og en aktiepost på 17% til IØ er en naturlig udbygning af samarbejdet i Litauen, og var allerede i støbeskeen mens forhandlingerne omkring købet af Balta-koncernen stod på.

“På samme måde som vi gjorde i Litauen, har vi inviteret disse to institutioner til at deltage i vores investering i Balta-koncernen, mens vi selv beholder aktiemajoriteten. Begge institutioner har stor erfaring med udvikling af virksomheder i Central- og Østeuropa, og de positive erfaringer vi nu har haft med dem begge i mere end et år, i kraft af at de er medaktionærer i vores selskab i Litauen, Lietuvos Draudimas, har overbevist os om at deres brede viden vil øge lønsomheden i vores fælles virksomhed samt bidrage positivt til Balta-koncernens fremtidige udvikling,” siger direktør i Codan, Poul Mortensen.

Codan fremhæver desuden den stabiliserende rolle som EBRD og IØ spiller på det lettiske marked og i den finansielle sektor i særdeleshed.

Den faktiske overtagelse af aktier skal godkendes af de lokale myndigheder, og forventes at finde sted i den nærmeste fremtid. Codan vil herefter kunne lægge sidste hånd på den planlagte ejerstruktur.

Yderligere oplysninger bedes De kontakte:
Andris Laizans, direktør – (+371 708 2333)
Poul Mortensen, bestyrelsesformand i Balta – (+45 33 55 57 00)