Nyheder

16. januar 2017

DCIF MEDFINANSIERER NY VINDMØLLEPARK I UKRAINE

Den danske Klimainvesteringsfond har medfinansieret en ny 21 MW vindmøllepark i Ukraine. Vestas skal levere vindmøllerne til projektet, der forventes at være i drift i august 2017.

Den danske Klimainvesteringsfond (DCIF) har underskrevet en finansieringsaftale med en lokal partner i forbindelse med opførelsen af en vindmøllepark i Staryi Sambir i Lviv-regionen i det vestlige Ukraine. DCIF’s investeringer har gjort det muligt at fordoble den oprindeligt planlagte kapacitet fra 10,3 MW til 21 MW.

Den lokale partner driver allerede en mindre vindmøllepark med tre vindmøller i området. Den samlede produktion af vedvarende energi vil blive udvidet betydeligt med den nye vindmøllepark, som vil omfatte seks vindmøller fra den danske virksomhed Vestas. Den forventede årlige produktion er ca. 54 GWh elektricitet, og den samlede CO2-reduktion skønnes at være tæt på en million tons i løbet af projektets levetid.

– Vi er meget glade for at være med til at finansiere den nye vindmøllepark, der vil øge produktionen af vedvarende energi og gøre Ukraine mindre afhængig af importeret fossilt brændstof, siger Tommy Thomsen, CEO i IFU.

Vindmølleparken er DCIF’s første investering i Ukraine, men IFU har som fund manager betydelig erfaring fra mere end 50 investeringer i landet, der dækker en bred vifte af sektorer som for eksempel industri, landbrug og IT.

– Vi står klar til at investere i kommercielt bæredygtige projekter i Ukraine, der kan forbedre den økonomiske udvikling i landet og samtidig øge samarbejdet mellem danske og ukrainske virksomheder, siger Tommy Thomsen.

Udover finansiering har IFU gennem naboskabsprogrammet Neighbourhood Energy Facility (NEF) og Danida CSR Training Fund bevilliget tilskud, der har dækket due diligence omkostninger i forbindelse med udvidelsen af vindmølleparken og uddannelse samt tilsyn med byggeriet for at sikre, at det lever op til internationale standarder.

Projektet er et eksempel på et vellykket samarbejde mellem en lokal partner, European Bank of Reconstruction and Development (EBRD), Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO), Vestas og DCIF/IFU.