< Tilbage til nyheder

8. december 2017

DANWATCH PUBLICERER IGEN FORKERTE OPLYSNINGER

Danwatch har den 6. december på deres hjemmeside publiceret en artikel på baggrund af et samråd i udenrigsudvalget den 5. december 2017.

I artiklen skriver Danwatch:

Ulla Tørnæs afviser samtidig, at der er tale om skatteunddragelse, når IFU’s investeringer kanaliseres gennem skattely.

 “I de 26 investeringer, som Danwatch har taget fat i, er der samlet set investeret lidt over 32 milliarder kroner i de seneste tre år. De 26 investeringer har alene afstedkommet, at der er betalt mere end 6 milliarder kroner i skat i de udviklingslande, hvor investeringerne har fundet sted”, sagde Ulla Tørnæs.

 Det stemmer dog ikke overens med IFU’s egne tal, der viser, at de cirka 200 virksomheder, som IFU aktuelt har et engagement med – og ikke bare de 26 projekter gennem skattely –  har rapporteret selskabsskat for omkring 600 millioner kroner i udviklingslandene de seneste to år.

 Danwatch har spurgt IFU om at se beregningen opgjort på lande og projekter, men det ønsker IFU ikke at dele med offentligheden.

Tallene kan ikke sammenlignes

Danwatch’s oplysninger er imidlertid forkerte, da de to tal ikke kan sammenlignes. IFU har siden 2015 oplyst om skattebetalinger i fondens årsrapport. Den opgørelse omfatter imidlertid ikke skatteoplysninger fra fonde, projekter under etablering eller afvikling, eller projekter hvor der ikke er nogen aktivitet. I 2016 omfattede opgørelsen således 164 investeringer og i 2015 163 investeringer.

Oplysningerne fremgår af årsrapporterne, hvori det i 2016-rapporten hedder:

For 2016, IFU has information on taxes from 164 companies. Tax information for investments in funds, projects under establishment, in the process of being exited or with no activity is not included.

Tilsvarende information indgår i årsrapporten for 2015.

Oplysningerne, der er blevet givet af udviklingsministeren, omfatter alene lokale selskabsskatter for regnskabsårene 2014, 2015 og 2016 fra de 26 investeringer, der er nævnt i samrådsspørgsmålet. Hovedparten af disse investeringer er investeringsfonde.

Baggrunden for, at IFU ikke inkluderer fonde i den årlige opgørelse, er bl.a., at IFU’s andel af den samlede investering i disse er begrænset. Det er på den baggrund vurderingen, at en fuld medtagelse af både skattebetalinger og antal beskæftigede ville overvurdere IFU’s udviklingseffekt.

Danwatch har ikke henvendt sig vedrørende denne artikel

Danwatch har ikke henvendt sig i forbindelse med denne artikel. Forespørgslen med henblik på at få oplysninger opgjort på land og projekter er flere måneder gammel og vedrørte den opgørelse, der fremgår af IFU’s årsrapport.

Forkerte oplysninger, igen

Det er anden gang inden for blot en måned, at Danwatch har publiceret forkerte oplysninger om IFU’s investeringer. Seneste måtte Danwatch rette en alvorlig fejl, fordi de udokumenteret påstod, at Silverland havde unddraget skat ved at flytte overskud fra deres investeringer i Zambia til Irland.