Nyheder

22. oktober 2010

DANSKE VIRKSOMHEDER TJENER MERE I UDVIKLINGSLANDE

Nye tal fra Nationalbanken viser, at danske virksomheder, der etablerer datterselskaber i udviklingslande og emerging markets, får op til det dobbelte i afkast sammenlignet med investeringer på de traditionelle nærmarkeder. IFU - Investeringsfonden for udviklingslande - bekræfter, at der kan opnås god forrentning af investeringer på de nye vækstmarkeder.

Kun 3,5 procent af danske virksomheders samlede investeringer i udlandet er placeret i de såkaldte BRIK-lande (Brasilien, Rusland, Indien og Kina). Det på trods af, at virksomhederne kan få op til det dobbelte i afkast af investeringer i udviklingslande og emerging markets.

Nye tal fra Nationalbanken viser, at mens danske virksomheder i gennemsnit får en forrentning af deres investeringer i lande som Sverige, Tyskland og USA på omkring 10 procent, så forrentes investeringerne med op til 20 procent i udviklingslande og emerging markets.

– Langt de fleste virksomheder herhjemme foretager investeringer i udlandet i de modne markeder, til trods for at vi kan se, at den store vækst er i udviklingslandene og på emerging markets, siger Torben Huss, vicedirektør i IFU.

50 mia. kr. om året
I 2008 tjente danske virksomheder over 50 mia. kr. hjem til Danmark via deres investeringer i udenlandske datterselskaber. Det er et stort beløb, når der sammenlignes med, at overskuddet på de løbende poster på betalingsbalancen i 2008 var på 35 mia. kr.

Indtjeningen kunne imidlertid blive større, hvis danske virksomheder i højere grad investerede i vækstmarkeder.

Michael Wendelboe, der er forsker på Copenhagen Business School og specialiseret i investeringer i udviklingslande, mener, at danske virksomheder skal øge deres investeringer i udviklingslande.

– Vi ser i disse lande en stor vækst og en voksende middelklasse. Samtidig rykker mange multinationale virksomheder ind i disse lande og mange af de danske underleverandører til de store bliver derfor nødt til at følge med, siger Michael Wendelboe.

Større risiko i nye vækstlande
Risikoen og udfordringerne ved at investere i udviklingslande og emerging markets er større. Det er andre vilkår, der gælder og virksomhederne kommer til at operere i en fremmed kultur, hvor for eksempel erhvervsvilkårene og de politiske forhold er mere usikre. Samtidig kan simple ting, som adgang til energi, marked og en ordentlig infrastruktur skabe store vanskeligheder.

IFU har via 700 investeringsaftaler med danske virksomheder i mere end 80 udviklingslande, oparbejdet en betydelig viden og erfaring, som gør det muligt at hjælpe danske virksomheder igennem nogle af de vanskeligste udfordringer.

– Vores erfaring er, at der med en solid forberedelse, den rigtige rådgivning og en langsigtet investeringsstrategi kan skabes sunde og bæredygtige datterselskaber i udviklingslandene, der også kan give solide afkast til de danske virksomheder, siger Torben Huss.