Nyheder

10. februar 2023

DANSKE KOMPETENCER KAN SKABE VÆRDI I UDVIKLINGSLANDE

Techvelopment har udgivet en ny rapport, der sætter fokus på muligheder og udfordringer for mindre danske virksomheder, startups og investorer, der vil bidrage til at skabe værdi i udviklingslande. IFU støtter Techvelopments arbejde og var med, da den nye rapport blev lanceret.

En ny rapport fra Techvelopment – Nordic Investment into Emerging Market Solutions – analyserer muligheder og udfordringer for mindre virksomheder, startups og investorer, der vil bidrage til at skabe værdi i udviklingslande.

Rapporten konkluderer bl.a., at vi har et stærkt innovativt miljø i de nordiske lande, og at der er gode muligheder for at generere global social værdi i de lande, hvor behovet er størst.

IFU deler den konklusion og ser et stort potentiale for innovative løsninger f.eks. indenfor grøn omstilling, produktion af bæredygtige fødevarer samt adgang til sundhed, rent drikkevand og energi.

Rapporten peger imidlertid også på en række udfordringer og barrierer for at realisere potentialet og foreslår bl.a., at der etableres inkubations- og accelerationsprogrammer, at der skabes bedre kontakt til investorer, entreprenører og eksperter i udviklingslandene, og at der dannes rammer for at kunne samle finansiering i større puljer med henblik på at understøtte investeringer.

“Hvis vi skal skabe en global udvikling, der både er retfærdig og bæredygtig, er der behov for innovative løsninger, der kan løse konkrete problemer i udviklingslandene. Det er jeg ret overbevist om, at f.eks. mindre danske virksomheder og startups kan bidrage med.”

Anders Frigaard, Senior Investment Manager i IFU.

IFU støtter arbejdet i Techvelopment med det formål at fremme analyser, ideer og initiativer, der kan  forbedre vilkårene for, at mindre virksomheder, startups og investorer kan bidrage til udvikling i udviklingslandene.

“Den nye rapport er et godt bidrag til vores diskussion om, hvordan vi kan aktivere og forbedre mulighederne for at bringe innovative løsninger i spil i udviklingslande og skabe bedre rammer for de dele af erhvervslivet og investormiljøet, der gerne vil bidrage. Den diskussion vil vi meget gerne bidrage til,” siger Anders Frigaard.

Rapport: Nordic Investment into Emerging Market Solutions – Challenges and Opportunities for Investors and Enterprises