Nyheder

7. september 2006

DANSKE INVESTERINGER I UDVIKLINGSLANDE

Dansk industri investerer i stigende grad i udviklingslande. En vigtig partner i den sammenhæng er Industrialiseringsfonden for Udviklingslande, IFU, som har bedt tre forskere fra Copenhagen Business School om at foretage en undersøgelse af dette.

Dansk industri investerer i stigende grad i udviklingslande. En vigtig partner i den sammenhæng er Industrialiseringsfonden for Udviklingslande, IFU, som har bedt dette forskere fra Copenhagen Business School om at foretage en undersøgelse af 2 forhold:

  • Hvilken rolle spiller investeringer i udviklingslande i danske virksomheders strategi?
  • Hvordan påvirker investeringer fra danske virksomheder udviklingslandene m.h.t. at skabe nye jobs, tilføre teknologisk viden og markedsadgang

Undersøgelsen har omfattet 72 danske virksomheder, der inden for de senere år har investeret sammen med IFU. Det drejer sig om i alt 92 investeringer.

Danske virksomheders strategier
Undersøgelsen har afdækket, at danske virksomheder er midt i en proces, hvor de bliver stadig mere globalt orienteret og derfor inddrager udviklingslandene i deres strategier. Virksomhederne angiver markedsadgang og mulighed for lave omkostninger som grunde til at investere i udviklingslandene.

Væksten i danske investeringer i udviklingslandene i de senere år er først og fremmest drevet af SMV’ere og/eller servicevirksomheder, der investerer i Østeuropa og Asien. Undersøgelsen viser, at virksomhederne fortsat opretholder en klar arbejdsdeling: Mens produktionen i stadig større udstrækning sker i udviklingslande, bliver videnstunge aktiviteter i Danmark.

Betydning for udviklingslandene
I gennemsnit er der omkring 300 beskæftigede i de danske investeringsprojekter, men tallet dækker over store forskelle. Nogle virksomheder har flere tusinde beskæftiget, mens andre kun har en håndfuld. I nogle tilfælde er der dog reelt tale om mange flere beskæftigede på grund af følgevirkningerne for de lokale virksomheder. Det betyder at for hvert job, der skabes hos den danske investor, skabes der yderligere 1,3 jobs hos lokale partnere.

Ofte investerer de danske virksomheder en del ressourcer i udviklingslandene for at sikre kvaliteten i produkterne. Hovedparten af virksomhederne har formuleret interne kvalitetsstandarder for deres projekter i udviklingslandene, og ofte også standarder for miljø og det sociale område.

Investeringerne fra de danske virksomheder medfører ofte, at der bliver skabt vigtige forbindelseskanaler mellem den lokale industri og det globale marked. I samarbejdet med lokale virksomheder i udviklingslandene har de danske investorer fokus på kvalitet og tekniske aspekter, men undersøgelsen har vist, at der overraskende ofte også er fokus på arbejdsforhold og miljøbeskyttelse hos samarbejdspartnerne.

Undersøgelsen ”Danish Investments in Developing Countries – a Global Value Chain Perspective” er lavet af Michael W. Hansen, Torben Pedersen og Bent Petersen. Den er udgivet af Copenhagen Business School Press august 2006 og kan købes via forlagets hjemmeside for 150 kr. www.cbspress.dk.

Se executive summary af bogen