Nyheder

28. juni 2022

DANSK VERDENSMÅLSFOND UDGIVER FØRSTE RAPPORT OM IMPACT

Danish SDG Investment Fund eller Verdensmålsfonden har udgivet sin første impact rapport, der giver et overblik over fondens investeringer og de udviklingseffekter, som er skabt. Rapporten viser bl.a., at der er installeret tæt på 1.000 megawatt vedvarende energi, at investeringerne indenfor sundhed behandler mere end én million patienter om året, og at selskaberne samlet har årlige lokale indkøb for over én milliard kroner.

For fire år siden etablerede IFU og flere store danske pensionsselskaber Verdensmålsfonden. Med en kapital på knap fem mia. kr. skulle fonden gennem kommercielle investeringer i private virksomheder i udviklingslande bidrage til at realisere verdensmålene.

Med udgangen af 2021 har Verdensmålsfonden investeret 2,3 mia. kr. i 20 selskaber indenfor bl.a. vedvarende energi, sundhed, fødevarer og finansiel inklusion. På den baggrund har IFU udarbejdet Verdensålsfondens første impact report, der giver et overblik over investeringerne og de udviklingseffekter, der er skabt.

”Vi har nu investeret cirka halvdelen af Verdensmålsfondens kapital, og vi er ganske godt tilfredse med de udviklingseffekter, der er opnået indtil videre, og det yderligere bidrag, vi forventer, at de nuværende investeringer vil skabe over de kommende år.”

Torben Huss, administrerende direktør i IFU.

Afrika er det største investeringsområde
Afrika udgør det største geografiske investeringsområde med godt 40 procent af investeringerne. Herefter følger Asien med knap 30 procent, hvoraf investeringer i Indien udgør størsteparten. Opdelt på sektorer er knap en tredjedel, svarende til næsten 750 mio. kr., investeret i vedvarende energi, tæt på 425 mio. kr. er investeret indenfor sundhed, og godt og vel 235 mio. kr. i landbrug og fødevarer.

De foreløbige resultater viser, at investeringerne har medvirket til at etablere og fastholde 24.000 direkte job i porteføljevirksomhederne, og at der årligt udbetales 500 mio. kr. i lønninger til de ansatte. Derudover har selskaberne årlige lokale indkøb for 1,1 mia. kr. Samlet giver det et væsentligt bidrag til den økonomiske udvikling i investeringslandene, som forventes at stige yderligere i de kommende år.

1.000 megawatt vedvarende energi er installeret
Fondens investeringer indenfor vedvarende energi har foreløbig resulteret i, at der er installeret 1.000 megawatt sol-, vind- og vandenergi. Den samlede CO2-reduktion fra energiproduktionen er estimeret til 1,2 mio. tons om året. Da selskaberne fortsat er under udvikling, er forventningen, at den installerede kapacitet fremover øges til 3.500 megawatt. Derudover forventes det, at yderligere 2,5 mio. kunder bliver koblet til de lokale elforsyninger.

Adgang til sundhedsydelser i udviklingslandene er lav. Derfor har Verdensmålsfonden gennemført investeringer i bl.a. primære sundhedsydelser og hospitaler i Afrika samt dialysebehandling i Indien. Samlet behandler de nuværende selskaber indenfor sundhed over én million patienter om året.

”Grundlæggende synes jeg godt, at investorerne allerede nu kan glæde sig over, at de har ydet et væsentligt bidrag til at skabe økonomisk fremgang, understøtte den grønne omstilling og til at realisere verdensmålene i udviklingslandene,” siger Torben Huss.

Mobilisering af privat kapital
Et af formålene med Verdensmålsfonden var at øge mobiliseringen af kapital til udviklingslandene. Den samlede investering i de 20 selskaber er på knap 12 mia. kr., hvoraf Verdensmålsfonden har investeret 2,3 mia. kr. Mobiliseringen af privat kapital i de 20 selskaber er på i alt 5,6 mia. kr.

Læs rapporten her