Nyheder

7. april 2010

DANSK LANDBRUG SLÅR HUL I DEN KINESISKE MUR

En række danske investorer med Scandinavian Farms i spidsen etablerer en stor svinegenetisk virksomhed i Kina. Målsætningen er at få fodfæste på det kinesiske marked, som i dag er verdens største. Dansk svinegenetik er stærkt konkurrencedygtig og vil bidrage til at effektivisere svineproduktion i Kina, ligesom det vil forbedre fødevaresikkerheden markant.

En række danske investorer, heriblandt DanBred International, Scandinavian Farms og IFU, investerer i svineproduktion i Kina. Det sker via en svinegenetisk virksomhed, der årligt skal producere 3.800 avlssvin og 7.600 slagtesvin. Investeringen er på knap 25 millioner kroner.

– 50 procent af verdens slagtesvin produceres og fortæres i Kina. Det kinesiske marked for svineproduktion er dermed det suverænt største, og vi forventer, at det vokser yderligere i de kommende år. Vi ser derfor rigtig gode muligheder for dansk svinegenetik, der er meget konkurrencedygtig både på grund af vores avlsdyr og vores produktionsmetoder, siger administrerende direktør i DanBred International, Thomas Muurmann.

Den danske svinegenetik virksomhed, der går under navnet “Dan YU Pig Breeding Technology”, bliver etableret i den kinesiske Jiangsu provins. Farmen er et greenfield-projekt, hvor der etableres et helt nyt stald- og produktionssystem efter dansk standard. I første omgang importeres cirka 500-600 danske søer, der skal danne grundlag for produktionen.

– Vi kan med import af danske avlsdyr og et dansk koncept for produktionen sikre en effektiv produktion og en høj kvalitet. Dermed kan vi få en konkurrencefordel og samtidig bidrage til at øge fødevaresikkerheden i Kina, siger Thomas Muurmann.

Den danske produktion af avlssvin i Kina vil blive markedsført under navnet DanAvl, og forventningen er, at den svinegenetiske virksomhed er første skridt i en større kinesisk satsning.

Det er et meget lovende projekt og kan blive begyndelsen på et større eventyr for dansk svineproduktion i Kina, når DanAvl slår igennem som et stærkt brand på markedet, siger Martin Hjorth Jensen, direktør for Dan YU Pig Breeding Technology.

IFU – investeringsfonden for udviklingslande bidrager med rådgivning og finansiering til projektet.

– Vi har indgået mere end 100 investeringsaftaler med danske virksomheder i Kina. Men det er første gang, vi er med i et så stort landbrugsprojekt, og det er utroligt spændende, fordi der både er et stort behov for produktion af sikre fødevarer og et stor potentiale for dansk landbrug i Kina, siger investeringsrådgiver i IFU, Catherine Isabelle Cax.

Yderligere oplysninger:

Direktør i DanYu Pig Breeding Technology Ltd. Martin Hjorth Jensen, mobil: + 86 158 216 686 70

Investeringsrådgiver i IFU Catherine Isabelle Cax, mobil +45 22 68 75 46

Pressemeddelelse: Dansk landbrug slår hul i den kinesiske mur