Nyheder

15. januar 2018

DANSK ÆGPRODUCENT STARTER FARM I TANZANIA

Den danske ægproducent Triova har i samarbejde med IFU og en lokal partner etableret en ny farm, der skal producere kvalitetsæg til det lokale marked i Arusha, Tanzania. IFU har investeret i det nye selskab og bidraget med økonomisk støtte til udviklingen via fondens facilitet for små og mellemstore virksomheder.

Et lille stykke udenfor Arusha, tæt ved Kilimanjaro i Tanzania, er der skudt en farm op, hvor der produceres 15 mio. æg om året, som sælges lokalt – fortrinsvis til supermarkeder, lokale markeder og den store turistsektor i området.

Den danske partner i projektet, Triova, har mange års erfaring med produktion af æg, salg af daggamle kyllinger og levering af ”Turn-key” løsninger til kyllingefarme. Med den nye farm, Afro Farm, har Triova taget det første skridt ind på det afrikanske marked.

– Det er spændende, men også udfordrende at etablere en ægproduktion i Tanzania, og derfor er vi glade for, at IFU er med ombord, siger Glen Nielsen, der er administrerende direktør og ejer af Triova.

En lang proces

Direktør Glen Nielsen mødte den lokale partner tilbage i 2013, hvor de første gang drøftede muligheden for at etablere en fælles farm og ægproduktion lokalt i Tanzania. Siden blev det til talrige drøftelser samt et fire ugers træningsophold i Danmark for den lokale partner, der tidligere selv har drevet en lille hønsefarm.

Tre år senere lykkedes det at få etableret det nye selskab, og i slutningen af 2016 blev den første af de tre hønsestalde taget i brug. For at sikre sig det bedste avlsmateriale bliver de daggamle kyllinger importeret fra det tyske avlsfirma Lohmann Tierzucht GmbH, der er førende indenfor avlsproduktion af æglæggende høns. De to æglæggerstalde er nu i fuld produktion, og derudover er der en opdrætsstald.

– Vi så, at der var et marked for lokalt at producere æg af høj kvalitet, der både kan medvirke til en bedre fødevaresikkerhed og skabe et højproteinprodukt som supplement til f.eks. kød, siger Glen Nielsen. Det er med til at udvikle Tanzania og skabe arbejdspladser, foruden at det er et sundt og godt produkt med en lang holdbarhed.

Støtte via SME-facilitet

IFU har bidraget med DKK 3 mio. i aktiekapital til den nye farm og har derudover ydet støtte via en facilitet for små og mellemstore virksomheder, der er finansieret af Danida med henblik på at få flere mindre danske virksomheder engageret i udviklingslandene.

Den økonomiske støtte har bl.a. bidraget til finansieringen af uddannelse og træning af medarbejdere i anvendelsen af den nye teknologi, effektive produktionsmetoder, der kan sikre høj kvalitet og ordentlig dyrevelfærd. Derudover er støtten blevet anvendt til opbygning af en salgsorganisation.

– Vi er meget tilfredse med samarbejdet med IFU, og jeg synes den nye facilitet for små og mellemstore virksomheder er et godt instrument, der kan give det lille ekstra økonomiske skub, som skal til, for at et projekt som vores kan blive økonomisk bæredygtigt i fremtiden, siger Glen Nielsen.