Nyheder

31. oktober 2019

DANISH SDG INVESTMENT FUND FINANSIERER BEDRE SUNDHED I AFRIKA

Der er i Afrika er et stærkt behov for et professionelt sundhedsvæsen. For at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel har Danish SDG Investment Fund investeret i et selskab inden for sundhedsområdet, som vil etablere hospitaler og sundhedsklinikker i den østlige og sydlige del af Afrika.

Den nuværende sundhedssektor i Afrika er underudviklet. 11% af verdens samlede befolkning bor i landende syd for Sahara, men mens de står for 24% af den globale sygdomsbyrde anvendes kun én procent af de samlede sundhedsudgifter i Afrika. For at forbedre adgangen til hospitaler og sundhedsklinikker i den østlige og sydlige del af Afrika er der etableret et nyt selskab, Hospital Holdings Investment. Strategien er at etablere nye hospitaler og sundhedsklinikker samt opkøbe eksisterende sundhedsfaciliteter for at modernisere og udvide disse.

Dermed bidrager investeringen til verdensmål 3, hvor målet bl.a. er, at opnå universel sundhedsdækning, herunder adgang til livsvigtige sundhedsydelser af en højkvalitet til en overkommelig pris. Det gælder ikke mindst i udviklingslande, hvor der også ifølge mål 3.c skal opnås en væsentlig forøgelse af sundhedsfinansiering og rekruttering, udvikling, uddannelse og fastholdelse af sundhedsarbejdsstyrken.

Selskabets første investering er i AAR Health Care, der er et eksisterende selskab inden for sundhedssektoren, som årligt behandler mere end 700.000 patienter i Kenya, Uganda og Tanzania.

Udover behandlingen rækker AAR Health Care også ud til unge mennesker gennem CSR-aktiviteter vedrørende sundhedsmæssige problemer som f.eks. behandling for orm, ligesom de promoverer et sundt miljø og en sund livsstil.

– I Afrika er der et stort behov for at forbedre adgangen til og kvaliteten af sundhedsrelaterede ydelser. Ved at investere i Hospital Holdings Investment bidrager vi til at løse en af de store udfordringer, der er i forbindelse med at skabe bedre levevilkår på kontinentet, siger Torben Huss, CEO hos IFU, som forvalter fonden Danish SDG Investment Fund.

Forsikringsordninger vokser

Generelt er der et stigende behov for sundhedsydelser, hvilket især skyldes en voksende middelklasse, bedre forsikringsordninger samt øgede offentlige udgifter. I Kenya er the National Health Insurance Fund blevet forbedret, hvilket har betydet, at forsikringsordninger nu betaler rimelige priser for en lang række behandlinger på offentlige og private hospitaler. I dag har den obligatoriske sundhedsforsikring mere end 7,6 mio. medlemmer og dækker sammenlagt 25 mio. mennesker, hvilket vil sige omkring halvdelen af befolkningen i Kenya.

I de øvrige lande i målgruppen, Uganda, Tanzania og Zambia, sker der ligeledes en forbedring af de nationale sundhedsordninger, der løbende udvides til at dække flere mennesker i forskellige indkomstgrupper. Hospital Holdings Investment vil tilpasse sin forretning til de forskellige forsikringsordninger og være et vigtigt supplement til det offentlige udbud af sundhedsydelser.

Udover at forbedre sundhedssektoren er det forventningen, at Hospital Holdings Investment vil skabe 1.300 job og bidrage til uddannelse af de ansatte.

DFIs leverer finansiering

Adskillige Development Finance Institutions står for størstedelen af den samlede investering på 750 mio. kr. Det drejer sig om IFC, Finnfund, Swedfund, Proparco og Danish SDG Investment Fund. Sidstnævnte investerer 60 mio. kr. i aktiekapital.