Nyheder

1. juni 2001

DANIDA INDSKUD PÅ 750 MILLIONER KR. TIL IFU: FLERE DANSKE INVESTERINGER TIL AFRIKA

Investeringerne er foretaget i 81 projekter i 28 lande. De fleste projekter er produktions- eller servicevirksomheder.

Af Sven Riskær, administrerende direktør for Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) og Investeringsfondene for Østlandene og Vækstmarkederne (IØ og IFV)

Når danske virksomheder i samarbejde med IFU sætter aktiviteter i gang ude i verden, kommer det i høj grad de allerfattigste lande til gode, og investeringerne skaber job til tusinder. Mens Afrika ellers kun får en ubetydelig andel af verdens samlede udenlandske investeringer, rangerer Afrika højt på IFU’s liste over nye investeringer.

For nogle år siden var Afrika også ved at glide ud af danske virksomheders opmærksomhed. IFU følte en forpligtelse til at søge at vende udviklingen. Dels af hensyn til de danske virksomheder – Afrika rummer faktisk mange forretningsmuligheder. Dels af hensyn til Afrika – IFU’s formål er at fremme udviklingen i fattige lande ved hjælp af investeringer i samarbejde med danske virksomheder.

IFU satte ekstra ind på at identificere de gode projektmuligheder, præsentere dem for danske virksomheder, hjælpe dem over eventuelle startvanskeligheder og følge op med rådgivning i den indledende fase.

Initiativet fik en kraftindsprøjtning, da regeringen i 1995 bevilgede IFU en kapitaltilførsel på op til 150 millioner kr. i hvert af de følgende fem år, forudsat at IFU år for år kunne dokumentere investeringer for det samme beløb i verdens fattigste lande ud over Kina, som ikke har svært ved at tiltrække kapital.

Investeringer for milliarder
De fem år er nu gået, og tallene viser, at det er lykkedes IFU at medfinansiere flere og flere investeringer i gruppen af de fattigste lande – og primært landene i Afrika. I 1996 blev IFU’s investeringer i disse lande gjort op til 187 millioner og i 2000 til 359 millioner kr.

Betingelsen for kapitaltilførslen blev mere end opfyldt, og mange danske virksomheder har gennem de sidste fem år nydt godt af de ekstra 750 millioner kr. til supplement af deres egne investeringer.

IFU’s samlede nyinvesteringer i landegruppen beløber sig til godt 1 milliard kr. over de fem år. Foruden IFU’s investeringer er der tilført et nogenlunde tilsvarende beløb til projekterne fra de danske virksomheder.

81 projekter – 28 lande – 18.000 job
Investeringerne er foretaget i 81 projekter i 28 lande. De fleste projekter er produktions- eller servicevirksomheder. IFU’s opgørelse viser, at virksomhederne beskæftiger i alt 18.000 ansatte. Som regel skaber virksomhederne også øget beskæftigelse i det omgivende samfund.

Selv om landene i Afrika har nydt godt af de ekstra midler, er Indien det land, der i perioden 1996 – 2000 har trukket flest danske investeringer. Det er også et af de steder, hvor der er skabt mange arbejdspladser. Også i Egypten, Nigeria og Sri Lanka er der skabt mange arbejdspladser. Andre afrikanske lande, der er højt på listen, er Angola, Ghana, Uganda, Tanzania og Zimbabwe.

Set over alle de snart 35 år, IFU har eksisteret, er 131 ud af i alt 423 projekter etableret i Afrika. Det svarer til en andel på 31 pct. I 2000 alene deltog IFU i otte nye investeringer i Afrika. Med kapitaltilførslen er der skabt grundlag for, at IFU’s forstærkede indsats for at bringe danske investeringer til Afrika kan fortsætte i årene fremover.

Årsberetningen fra IFU indeholder en oversigt over kapitaltilførslen og investeringerne. Den kan rekvireres hos IFU på tlf. 33 63 75 00 eller ifu@ifu.dk