Nyheder

4. april 2019

DANIDA BUSINESS FINANCE STØTTER INFRASTRUKTUR I UKRAINE

Den ukrainske finansminister og Danmarks ambassadør i Ukraine har underskrevet en rammeaftale, som betyder, at Danida Business Finance nu kan støtte infrastrukturprojekter i Ukraine. Investeringerne skal fokusere på vand og spildevand samt energiprojekter.

Danida Business Finance, som administreres af IFU, yder rentefrie lån med et betydeligt tilskudselement til offentlige anlægsprojekter i udviklingslande mod en statsgaranti. Projekterne har typisk et budget på 100 millioner euro eller mere og bliver udført af danske leverandører i samarbejde med andre partnere.

Med en aftale underskrevet i Kyiv udvider Danida Business Finance nu med Ukraine.

Supplerer Naboskabsprogrammet

Danmark yder bistand til Ukraine gennem Naboskabsprogrammet, DANEP, som støtter reformer inden for en lang række områder, såsom anti-korruption, decentralisering, menneskerettigheder, energi og arbejdstagerrettigheder. DANEP’s budget for 2017-21 er på ca. 480 mio. kr.

Fremover kan Danida Business Finance støtte udviklingssamarbejdet mellem Ukraine og Danmark både finansielt og med teknologiløsninger til bæredygtige infrastrukturprojekter.

Ved aftalens indgåelse udtalte Danmarks ambassadør i Ukraine, Ruben Madsen: ”…Ukraine har brug for udviklingskapital, og Danida Business Finance har en af verdens mest fordelagtige bløde låneløsninger. Jeg er meget glad for, at Danida Business Finance har fået adgang til Ukraine.”

Fokus på vand og energieffektivitet

Samarbejdet mellem Danida Business Finance og Ukraine kommer til at fokusere på to sektorer: i) vand og spildevand og ii) energieffektivitet. Danske virksomheder besidder stor erfaring på begge områder. Der undersøges allerede nu adskillige projekter inden for fjernvarme og spildevandshåndtering.

”Vi er glade for denne rammeaftale mellem Ukraine og Danmark. Aftalen giver Danida Business Finance mulighed for at støtte store infrastrukturprojekter i Ukraine. Vi glæder os til at udvikle projekter, som muliggør teknologioverførsel inden for de relevante sektorer til fordel for vores projektpartnere og den ukrainske befolkning,” siger Annemette Ditlevsen, Investment Director i Danida Business Finance.