Nyheder

19. juni 2017

DAF INVESTERER I MODERNE KINESISK SVINEFARM

IFU’s landbrugsfond Danish Agribusiness Fund (DAF) investerer med kinesiske partnere i ny svinefarm, der skal producere 180.000 slagtesvin om året. Svinefarmen er baseret på dansk teknologi og knowhow, der skal sikre høj fødevaresikkerhed, god dyrevelfærd og ordentlig miljøbeskyttelse.

Kinesisk svineproduktion er under hastig forandring. De kinesiske myndigheders tiltag for at højne fødevare- kvalitet, mindske miljøpåvirkning og sikre fødevarestabilitet har skubbet på en bevægelse fra ineffektiv back-yard farming til højproduktiv svineproduktion i stor skala.

DAF’s investering i en stor svinefarm i Heilongjiang i det nordøstlige Kina er helt i overensstemmelse med den kinesiske strategi. Der er i første omgang tale om et projekt med 6.000 søer og en årsproduktion på omkring 180.000 slagtesvin. Dertil kommer produktion af foder og senere etablering af et slagteri.

– Vi ser aktuelt gode muligheder for at investere i kinesisk svineproduktion. En forudsætning er imidlertid, at projekterne baserer sig på den forretningsmodel, der er udviklet i Danmark gennem det seneste århundrede, og som har bragt dansk svineproduktion til den absolutte superliga, siger Investment Director Anders Nellemose.

Farmen er designet af Danish Farm Design efter principper, som skal sikre en effektiv drift, der overholder danske standarder for dyrevelfærd, lever op til EU’s regler for miljøbeskyttelse, og har et massivt fokus på bio-security, der skal sikre mod sygdomssmitte udefra. Det betyder også, at en væsentlig del af den samlede udstyrspakke kommer fra danske virksomheder. Der er derudover solid dansk involvering i ledelsen af farmen såvel i byggefasen som i den kommende operationelle fase.

– Denne investering er et godt eksempel på, at Danish Agribusiness Fund med sine investeringer kan medvirke til at bane vejen for eksport af danske produkter, teknologi og knowhow, siger Anders Nellemose.

Investeringen er foretaget i samarbejde med kompetente og dedikerede lokale kinesiske partnere, der bl.a. tæller et Zhejiang-baseret statsejet fødevareselskab samt en række private kinesiske investorer. De lokale partnere har ønsket at investere sammen med IFU for at sikre et state-of-the-art projekt baseret på danske standarder for udstyr, fagledelse og corporate governance med henblik på at kunne realisere de høje produktivitetsmål.

Der er ligeledes solid opbakning til projektet fra de lokale myndigheder i Zhejiang provinsen, hvor den største investor hører til, og fra Heilongjiang-provinsen, hvor farmen er under opførelse.

DAF investerer i størrelsesordenen DKK 30m i projektet og deltager aktivt i bestyrelsen.

– Med de kinesiske myndigheders stigende krav til fødevaresikkerhed og miljø er svinefarmen i Heilongjiang næppe den sidste investering af denne type fra IFU og med dansk engagement, siger Anders Nellemose.