Nyheder

9. juni 2021

COVID-19’S KØNSMÆSSIGE KONSEKVENSER I DEN PRIVATE SEKTOR

Ny brochure kaster lys over, hvordan kvinder og piger påvirkes uforholdsmæssigt meget af pandemiens sociale og økonomiske konsekvenser.

Covid-19 pandemien har påvirket markeder over hele verden og forhindret leverandørkæder i at fungere. Langt ind i 2021 har pandemien lagt pres på sundhedssystemer og øget social og økonomisk ulighed pga. tabte arbejdspladser og tab af levegrundlag. Med den forventede forringelse af verdensøkonomien, forventes antallet af mennesker, der lever i ekstrem fattigdom, at stige med 96 millioner i 2021.

Desværre er effekterne af en krise aldrig kønsneutrale. Pandemiens sociale og økonomiske konsekvenser mærkes i høj grad af kvinder og piger. Covid-19 forstærker især eksisterende magthierarkier og uligheder og afslører sårbarheder i økonomiske, sociale og politiske systemer, som kun forværrer effekterne af pandemien. De tiltag, der iværksættes for at forhindre spredningen af Covid-19, kan have en negativ effekt på kvinders beskæftigelse, levevilkår og sundhed samt pigers adgang til uddannelse – især i udviklingslandene.

Ny brochure om Covid-19’s konsekvenser
Sex & Samfund og IFU har udarbejdet en brochure for at kaste lys over en række af de problemstillinger, som Covid-19 skaber i den private sektor, inklusive de kønsmæssige konsekvenser.

Med brochuren ønsker vi at øge opmærksomheden hos investeringsrådgivere og andre parter i den private sektor om arbejdsmarkedsrelaterede spørgsmål og kvinders sårbarhed for så vidt angår moderne slavehandel, udsatte grupper, sexchikane og kønsbaseret vold, kvinders sundhed og ubetalt omsorgsarbejde, vand, sanitet og hygiejne mm.