Nyheder

25. juni 2024

BANCOSOL UDSTEDER FØRSTE OBLIGATION I BOLIVIA, DER SKAL STØTTE KVINDER

Obligationen “Bonos Sociales Avanza Mujer BancoSol 1" er udstedt af Bancosol og er en del af deres strategi om at fremme inklusion og vækst i antallet af virksomheder ledet af kvinder.

Bancosol, som IFU har investeret i, er den største mikrofinansieringsbank i Bolivia og den første til at udstede en  obligation, der skal støtte kvinder. Obligationen “Bonos Sociales Avanza Mujer Bancosol 1” blev solgt på det bolivianske aktiemarked og resulterede i et samlet salg på USD 30 millioner.

Provenuet vil gå til finansiering af mikrovirksomheder og små virksomheder ledet af kvinder i Bolivia med et mål om at finansiere mindst 4.500 kvinder.

Formålet er at øge adgangen til finansiering for mikrovirksomheder og små virksomheder i Bolivia og styrke Bancosols “Avanza Mujer”-strategi, et program, som skal fremme inklusion og vækst i antallet af virksomheder ledet af kvinder. Derudover søger programmet at øge Bancosols portefølje af kunder i Amazon-regionen, der har ringe adgang til finansiering, samt at fremme social udvikling og udvikling af landdistrikter.

Aftalen markerer et fremskridt for bæredygtige investeringer på det bolivianske aktiemarked, hvilket bidrager til følgende verdensmål: Mål 1 (afskaf fattigdom), mål 5 (ligestilling mellem kønnene), mål 8 (anstændige jobs og økonomisk vækst), mål 9 (industri, innovation og infrastruktur) og mål 10 (mindre ulighed).

“Salget af obligationerne vil give os mulighed for at øge adgangen til finansiering for virksomheder ledet af bolivianske kvinder og bidrage til at lukke økonomiske kløfter og til bæredygtig udvikling,” siger Verónica Gavilanes, Deputy General Manager i Bancosol.

Verdensmålsfonden har investeret i Bancosol
Verdensmålsfonden, der er etableret af IFU i samarbejde med store danske pensionsselskaber og private investorer, er investor i Bancosol. Bankens mission er i overensstemmelse med IFU’s strategi om at støtte finansielle institutioner, der yder mikrofinansiering og risikovillig kapital til mikrovirksomheder og små virksomheder, hvilket er afgørende for at skabe arbejdspladser og forbedre levevilkårene i udviklingslandene. IFU har som Bancosol et strategisk fokus på at styrke kvinder i erhvervslivet.

“Et stort tillykke til Bancosol for en vellykket lancering af den første obliogation i Bolivia, der skal støtte kvinder. Det er et perfekt match med vores impact-strategi om at yde finansiering til små virksomheder og styrke kvinder,” siger Morten Elkjær, SVP, Head of Financial Services hos IFU.

Finansiering der virker
BancoSol har ydet mikrofinansiering i Bolivia i mere end 30 år og har påvirket millioner af mennesker i landet betydeligt. To af dem er Soledad Garcia og Felipa Mamani, der er portrætteret i en bog, der hylder iværksætterånden hos de mange bolivianske kvinder, som har skabt deres egen levevej, overkommet forhindringer, brudt paradigmer og bygget bro til en mere inklusiv og retfærdig fremtid.

Læs mere om Soledad Garcia og Felipa Mamani

Om Bancosol
I februar 1992 blev Bancosol den første kommercielle og regulerede mikrofinansieringsbank i verden med det formål at skabe muligheder for en bedre fremtid for mænd og kvinder i mikroindustrien, bidrage til at mindske fattigdommen og bidrage til bæredygtig udvikling. I øjeblikket betjener Bancosol 373.673 iværksættere med lån på USD 2,4 mia., hvoraf 168.263 er kvindelige iværksættere, der har styrket deres virksomheder gennem lån på USD 1,06 mia., hvilket svarer til 43,4 % af bankens samlede indskudskunder i hele landet. Bancosol tilbyder også opsparing og betalingsservice til mere end 1,3 millioner kunder.