Nyheder

22. juni 2010

AFVIKLING AF IØ

Regeringen har i forbindelse med genopretningspakken besluttet at fremrykke afviklingen af Investeringsfonden for Østlandene (IØ) ved at øge kapitaludtrækningen fra fonden i årene 2011 til 2013.

Konsekvensen af beslutningen er, at IØ pr. 1. januar 2011 ikke længere gennemfører nye investeringer. I den resterende del af 2010 vil IØ alene gennemføre nye investeringer, der før 18. juni d.å. har modtaget positiv udtalelse, og som IØ skønner kan gennemføres inden årets udgang inden for de resterende midler.