Nyheder

25. august 2017

AFRIKAS MIDDELKLASSE NYT FØDEVARE-SEGMENT

Afrika er verdens fattigste kontinent, men eliten og middelklassen udgør et stærkt voksende marked for fødevarebranchen, og det begynder danske virksomheder at angribe målrettet.

Af Hugo Gaarden, Arusha, Kasane og Lusaka

De velhavende og middelklassen udgør 10-25 pct. af Afrikas godt én milliard mennesker – alt efter hvordan middelklassen defineres – men da folketallet ifølge FN vil vokse til to milliarder i 2050, kan middelklassen omfatte en halv milliard mennesker om godt en generation, og det svarer til hele Europas befolkning.

Marked i milliardklassen

Købekraften er forholdsvis stor i middelklassen, og forbruget af fødevarevarer er højt i forhold til den samlede indkomst, så derfor bliver hjemmemarkedet – og ikke kun eksportmarkedet – særdeles relevant for fødevaresektoren. Flere virksomheder etablerer egen produktion i Afrika med afsætning på det lokale marked og i nabolande.

Et eksempel er Arla, som sælger mejeriprodukter i Nigeria og Senegal og er ved at etablere sig i Egypten, hvor virksomheden via et joint venture med mejerikoncernen Juhayna vil ind i hele detailsektoren, og Arla har desuden kig på Østafrika. At perspektiverne på det afrikanske hjemmemarked er stort ses bl.a. af, at Arla venter en omsætning alene i Egypten på ca. 700 million kr. i 2020. Markedet for en udflyttet fødevareproduktion kommer altså i milliardklassen. 

Ny fiskefoderfabrik i Zambia

Den danske producent af fiskefoder, Aller-Aqua, er ved at opføre en ny fabrik i Siavonga i Zambia ved Kariba-dæmningen. Virksomheden har allerede en fabrik i Egypten, der har Afrikas største ferskvands fiskeproduktion. Fabrikken bygges i et joint venture med Zambias største fiskefarm, Yalelo, der blev etableret for tre år siden, og som har en kapacitet på 12.000 tons fisk pr. år. Der er kun tre fiskefarme i Afrika af den størrelse, mens der er en række farme i mellemstørrelsen op til 1000 tons samt hundreder af småfarme.

Parterne har investeret 10 millioner kr. i fabrikken, der får 70 ansatte, og som IFU – Investeringsfonden for Udviklingslande har ydet lån til. Den får en kapacitet på 50.000 tons foder. Det er nok til 30.000 tons fisk. Sidenhen skal produktionen fordobles. Fabrikken vil også levere foder til småfarme, og Aller-Aqua og Yalelo vil gennemføre et omfattende træningsprogram for småfarmene for at kunne forøge deres produktion og fiskenes kvalitet. Det er et samarbejde, som IFU går med i, fordi den type samarbejde med vægt på den lokale, sociale impact netop er blevet kernen i fødevaresektoren. Det var Yalelo, der for et par år siden tog kontakt til Aller-Aqua for at få en sikker storleverandør af foder for derved at skabe en storproduktion i ét hug.

Foderfabrikken er den største og mest moderne i Afrika syd for Sahara, og Zambia og området ved Kariba bliver den største fiskekoncentration i Afrika. Der er en årlig import til Afrika på to millioner tons fisk, primært fra Kina. Hvis afrikanske fiskefarme vil erstatte importen, kan fabrikken kun dække 3 pct. af foderbehovet, så potentialet er enormt. Derfor overvejer både Aller-Aqua og Yalelo at producere i Uganda, ligesom Vestafrika kan blive et nyt marked. Begge virksomheder lægger vægt på at håndtere hele værdikæden fra foder til transport i kølebiler og afsætning. Yalelo har etableret 12 butikker og 30 franchisebutikker i Zambia. Perspektivet er at eksportere til nabolande, hvoraf Congo har det største potentiale.

16 millioner æg om året

I fjerkræ-sektoren er der etableret et nært samarbejde mellem det store danske rugeri Triova, der har etableret en æggeproduktion ved Arusha, og handelsvirksomheden Arctic Group i Dar es Salaam. Ejeren af Triova, Glen Nielsen, er hovedaktionær, mens IFU har en ejerandel på 40 pct. Farmens leder, Remen Kweka, har en mindre aktiepost. Anlægsinvesteringen bliver på 11 millioner kr., og Glen Nielsen står for driftsinvesteringen. Glen Nielsen venter, at investeringen er tilbagebetalt på 8-10 år, hvilket er betydeligt hurtigere end i Danmark. Der er etableret et opdrætshus til ca. 50.000 kyllinger. Når alle tre æglæggerstalde er færdige, bliver der produceret ca. 45.000 æg om dagen – mere end 16 mio. æg om året. Produktionen sker efter danske etiske regler.

– Vi kan ikke producere billigere end de lokale småproducenter, men vi kan levere en bedre kvalitet, og kvalitetsmarkedet vokser, ikke kun til turistbranchen, siger Glen Nielsen.

Dansk distributør leverer i Afrika

Han regner med en årlig omsætning på 15 millioner kr. og har overladt afsætningen til den danske ekspert i salg i det arktiske område, Arctic Group, som bl.a. står for markedsføringen af Lego i Kenya.

– Vores ekspertise er at distribuere varer på vanskelige markeder med store afstande og kulturforskelle, og den erfaring kan vi bruge i troperne. Vi forstår at brande et mærke på et nyt marked, bl.a. med story-telling, og har erfaring i at træne sælgere. Vi kender alle faldgruber, siger Peter Freiesleben, direktør for Arctic.

Arctics direktør i Tanzania, Per Gjøde, siger, at Arctic koncentrerer sig om ganske få produkter, men af høj kvalitet, ligesom distributionen skal være hurtig og præcis. Det sidste har især betydning ved eksport. Arctic laver omfattende markedsanalyser, senest af fiskemarkedet for den norske regering.

Det er et kendetegn ved virksomhederne i fødevaresektoren, at de opererer med de mest avancerede metoder, produkter og partnere, og at de også er parate til at bruge cykelbude for at komme ud til mindre butikker. Men et andet kendetegn er også, at de holder sig til produkter, der har et stort salgspotentiale i de store byer med en voksende middelklasse. Der skydes ikke med spredehagl i Afrika.