Nyheder

9. august 2010

AFRIKA – NYT VÆKSTMARKED FOR DANSK ERHVERVSLIV

Den økonomiske vækst i Afrika har i de seneste 10 år været høj. Nu fastslår ny rapport, at mange afrikanske lande vil være blandt fremtidens vækstmarkeder. IFU, der løbende har øget investeringerne i Afrika, vurderer, at der er gode muligheder for dansk erhvervsliv på det afrikanske kontinent.

En ny rapport fra The McKinsey Global Institute viser, at BNP siden år 2000 i gennemsnit er steget med 4,9 procent i Afrika, hvilket er dobbelt så højt som i 1980’erne og 90’erne. Rapporten slår samtidig fast, at den afrikanske økonomi nu er blandt de hurtigst voksende i verden.

Årsagerne til fremgangen er flere. Blandt de vigtigste er, at det er lykkedes at stoppe mange konflikter, at forbedre de makroøkonomiske vilkår og sikre et bedre erhvervsklima. Samtidig har en stigende efterspørgsel og højere priser på råvarer som for eksempel olie og mineraler haft en positiv indflydelse.

Virksomheder har ikke råd til at ignorere Afrika
McKinsey konkluderer, at Afrika har et stort potentiale til at forsætte den positive økonomiske udvikling og vurderer, at kontinentet er et af fremtidens globale vækstmarkeder, som virksomhederne ikke har råd til at ignorere.

Det skyldes ikke kun den fortsatte store efterspørgsel på råvarer. Men også de stigende udenlandske investeringer, der forbinder afrikanske virksomheder med det globale marked har stor betydning. Dertil kommer en kraftig stigning i arbejdsstyrken, højere produktivitet, en øget urbanisering samt en voksende middelklasse med større købekraft.

De brancher, der har et særligt potentiale, er ifølge McKinsey telekommunikation, finansiering, detailhandel, infrastruktur, landbrug og råvarer. Det konkluderes blandt andet på baggrund af, at antallet af husholdninger, der kan bruge omkring halvdelen af deres indkomst på andet end basale behov, vil stige med 50 procent i de næste 10 år og dermed nå knap 130 millioner. En anden væsentlig pointe er, at 60 procent af verdens ikke-opdyrkede landbrugsjord befinder sig i Afrika.

IFU har vendt tab til overskud
Vurderingerne fra Mckinsey er i overensstemmelse med IFU’s erfaringer fra investeringer i Afrika. Fonden har sammen med dansk erhvervsliv investeret i mere end 200 projektselskaber i Afrika. Indtil år 2000 havde IFU et samlet tab på investeringer i Afrika, men siden årtusindskiftet er tab afløst af overskud, og fonden får nu en fornuftig forrentning af investeringerne.

– Afrika er inde i en meget positiv udvikling og det betyder, at der nu er større mulighed for at tjene på sine investeringer i de afrikanske lande. Man skal dog være forsigtig, for risikoen er fortsat høj. Vi anbefaler derfor, at virksomhederne bruger god tid på forberedelse og sikrer sig den nødvendige rådgivning inden investeringerne gennemføres, siger afdelingsleder i IFU Morten Christiansen.

IFU har i de senere år oplevet en stigende interesse for at investere i Afrika, og i 2009 satte fonden rekord for investeringer på kontinentet.

– Danske virksomheder står ikke ligefrem i kø for at investere i Afrika, men på trods af det oplever vi, at flere begynder at se de afrikanske lande som interessante markeder. Det gælder for eksempel institutionelle investorer, som vi i stigende grad arbejder sammen med, siger Morten Christiansen.

Se McKinseys rapport: Lions on the move: The progress and potential of African Economies