Nyheder

7. maj 2024

AFRICA GREENCO FREMMER GRØN ENERGI I AFRIKA

Under et besøg i IFU præsenterede medstifter og CCO Cathy Oxby, hvordan GreenCo håndterer udfordringerne i deres arbejde med at fremme etableringen af mere vedvarende energi i det sydlige Afrika.

Omkring 600 millioner afrikanere har ikke adgang til elektricitet, og der er udbredt mangel på energiproduktion  til at forsyne markedet, hvilket resulterer i hyppige blackouts og ustabil distribution.

En af de største udfordringer er, at mange nationale energiselskaber i Afrika er er finansielt udfordret. Det gør det vanskeligt for dem at påtage sig rollen som kreditværdige købere af elektricitet på langtidskontrakter, hvilket afholder investorer fra at finansiere yderligere energiproduktion.

Cathy Oxby, som er medstifter og CCO i Africa GreenCo, besøgte IFU i begyndelsen af maj. Her præsenterede hun, hvordan GreenCo håndterer udfordringerne i deres arbejde med at fremme etableringen af mere vedvarende energi i det sydlige Afrika.

Africa GreenCo fungerer som en kreditværdig formidler og forhandler, der køber elektricitet fra uafhængige elproducenter (IPP’er) som solcelle- og vindmølleparker og sælger den til store kunder. Dermed betaler Africa GreenCo forsyningsselskaberne for den service, de leverer ved at distribuere strømmen i deres elnet.

“Vi sammenkobler udbud og efterspørgsel på tværs af en regional portefølje og spreder risikoen på tværs af teknologier og geografiske områder. Vi hjælper med at tiltrække investeringer i IPP’er ved at forpligte os til 20-25 års køb af el , hvilket  sikrer stabile indtægter for IPP’erne. Derefter sælger vi denne strøm til en portefølje af bilaterale kunder med varierende løbetider og handler også aktivt på Southern African Power Pool. Vores adgang til Southern African Power Pool er en bagstopper for de bilaterale kontrakter, der mindsker kundernes behov for at yde kreditstøtte og reducerer vores egen risiko, hvilket gør det til en bæredygtig forretningsmodel.”

Cathy Oxby, medstifter og CCO i GreenCo.

Africa GreenCo blev etableret i 2019 og var den første rene energiforhandler, der tilsluttede sig Southern African Power Pool. Nu opererer Africa GreenCo i flere sydafrikanske lande, herunder Zambia, Sydafrika, Zimbabwe og Namibia. Virksomheden har opbygget en stærk pipeline på over 7,5 GW ny vedvarende energiproduktion i hele regionen og undersøger aktivt udvidelse til nabolandene.

IFU har støttet Africa GreenCo, først med et konvertibelt lån som en del af sin Impact Ventures (PDP) kapital og derefter med en egenkapitalinvestering som en del af sin High Risk High Impact pool af kapital.

“IFU ser GreenCo’s potentielle indvirkning på tre forskellige niveauer”, sagde Ina Hoxha, Global Director of Blended Finance i IFU, “(i) på virksomhedsniveau, hvor en ny virksomhed starter, og dens umiddelbare indvirkning på lokal beskæftigelse og øget adgang til energi, (ii) på niveauerne for CO2-udledning ved at støtte opbygningen af grøn vedvarende energi i Afrika, men også (iii) på systemisk plan: GreenCo’s forretningsmodel understøtter større udbredelse af vedvarende energi i det sydlige Afrika og sigter mod at opnå ændringer på systemniveau, hvor de samlede emissioner falder, og der er strøm til rådighed, hvor der er behov for det, hvilket i væsentlig grad vil bidrage til at modvirke klimaændringer og tilvejebringe den energi, der er nødvendig for, at Afrika kan industrialiseres.”

“Jeg vil gerne takke IFU for at være en stærk støtte gennem hele GreenCo’s udviklingsprocess og ser frem til et fortsat tæt samarbejde for at sikre Africa GreenCo’s succes med at bidrage til den grønne omstilling og forbedre levevilkårene i Afrika”, siger Cathy Oxby.