Nyheder

21. juli 2021

IFU INVESTERER I PANAFRIKANSK INVESTERINGSFOND

IFU investerer USD 15 mio. i ADP III, som er en sektor-agnostisk fond med et panafrikansk fokus. Fonden er administreret Development Partners International (DPI) og har modtaget kapitaltilsagn fra en række udviklingsfinansieringsinstitutioner, som har et fælles mål om at skabe impact i deres investeringer.

Efter corona-pandemien bliver der et stort behov for at komme tilbage grønnere og bedre. Det gælder ikke mindst i Afrika, hvor en af mange konsekvenser er en negativ udvikling i kapitaltilstrømningen. Fonden ADP III sigter mod at investere USD 40 – 120 mio. i 8 – 14 virksomheder og vil dermed kunne yde et stort bidrag til genopretningen efter covid-19. IFU har godkendt en investering i ADP III på USD 15 mio.

”Impact-investeringer i Afrika prioriteres højt i IFU, og med vores investering i ADP III hjælper vi sammen med en række andre udviklingsfinansieringsinstitutioner med at mindske de negative konsekvenser af pandemien på tværs af det afrikanske kontinent,” siger Lars Krogsgaard, Chief Investment Officer i IFU.

Særligt fokus på impact

ADP III er den tredje investeringsfond, som administreres DPI, der har en solid track record, når det drejer sig om at skabe impact via investeringer i afrikanske virksomheder. DPI har underskrevet UN PRI (FN’s principper vedrørende ansvarlige investeringer) samt Operating Principles for Impact Management og fremmer dermed høje ESG og impact-standarder og arbejder for at bidrage til FN’s verdensmål.

Fonden er sektor-agnostisk med en præference for virksomheder, der skaber adgang til livsvigtige varer og tjenesteydelser såsom sundhedsydelser, fødevarer og landbrug samt institutioner, der fremmer finansiel inklusion. Dette stemmer overens med IFU’s impact prioriteter, der har fokus på at skabe retfærdige og inkluderende samfund især indenfor sektorer som sundhed, fødevarer og finansiel inklusion.

ADP III investerer i sundhedsvirksomhed

En af ADP III’s seneste investeringer er i en platform, der kombinerer Adwia Pharmaceuticals, et egyptisk medicinalfirma, og Celon Laboratories Pvt, en indisk virksomhed, der specialiserer sig i onkologi og kritisk sygdomspleje. Platformen vil geare sine produktionsfaciliteter og sit forskningscenter i Indien, således at dens lokale produktionsvirksomheder i Afrika styrkes. Formålet er at skabe betydelige besparelser for leverandører af sundhedsydelser på tværs af Afrika og øge antallet af behandlingsmuligheder på underforsynede markeder.

Støtter styrkelse af kvinder

ADP III har stor fokus på at integrere kvinders muligheder i deres investeringer, og fonden er blevet valgt som den første flagskibsfond i Afrika af 2X Challenge, som er et initiativ lanceret af en række udviklingsfinansieringsinstitutioner for at investere i styrkelse af kvinders muligheder.

”Vi ser frem til at deltage i investeringer med stor impact, som støtter de globale udviklingsmål og har specifikt fokus på at fremme kvinders økonomiske muligheder, hvilket er højt prioriteret af IFU som en del af 2X Challenge,” siger Lars Krogsgaard.