Nyheder

16. juni 2016

50 MIO. KRONER TIL UDVIKLING AF KOMMERCIELLE PROJEKTER

Udenrigsministeriet har bevilget 50 mio. kr. til at udvikle kommercielle projekter, der skal skabe mere vækst i udviklingslande og forbedre danske virksomheders muligheder på nye markeder. De nye udviklingsmidler kanaliseres via IFU.

Udenrigsministeriet har bevilget 50 millioner kroner i risikovillig kapital, der skal få flere danske virksomheder til at engagere sig i investeringsprojekter i udviklingslande. Pengene bevilges gennem Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) og skal være med til finansiere de 17 nye verdensmål, der er vedtaget af FN.

– De nye verdensmål giver store muligheder for danske virksomheder. Derfor bevilger vi nu 50 millioner kroner i risikovillig kapital til udvikling af nye investeringsprojekter i Afrika, Asien og Latinamerika. Hermed fremmer vi bæredygtige investeringer i mennesker, miljø og med maksimale muligheder for danske virksomheder, siger Kristian Jensen.

– Der er stadig mange danske virksomheder og finansielle institutioner, der afholder sig fra større investeringer i udviklingslandene. Det skyldes jo, at der er stor risiko forbundet med investeringer i mange udviklingslande, at det er tidskrævende, og at der er relativt store omkostninger forbundet med at udvikle investeringsprojekter i for eksempel vedvarende energi i Afrika. Derfor er det vigtigt, at vi stiller den statslige udviklingsbistand til rådighed som risikovillig kapital, siger Kristian Jensen.

Markante effekter i udviklingslande

IFU har stor erfaring med og viden om investeringer i kommercielle projekter i udviklingslande og ser frem til at kunne tilbyde dansk erhvervsliv yderligere assistance i forbindelse med udvikling af større projekter, der erfaringsmæssigt også har markante udviklingseffekter i investeringslandene.

– En af de store udfordringer er, at der er for få kommercielt bæredygtige projekter i udviklingslande. Men med den nye projektudviklingsfacilitet kan vi styrke udviklingen af disse og dermed både skabe øget vækst i udviklingslandene og bedre forretningsmuligheder for dansk erhvervsliv, siger Tommy Thomsen, CEO i IFU.

Det forventes, at projektudviklingsfaciliteten vil bidrage til en vellykket udvikling og efterfølgende gennemførelse af mindst 10 større investeringsprojekter inden for klima, agroindustri, industriproduktion mv. Programmet vil følge IFU’s normale procedurer for forberedelse og godkendelse af investeringer. Private projektpartnere vil bidrage med mindst 50 procent af udviklingsomkostningerne og IFU med den resterende del – dog med et maksimum på 5 millioner kroner per projekt.