Nyheder

2. juni 2009

230 MILLIONER EURO TIL KOMMERCIELLE INVESTERINGER I UDVIKLINGSLANDE

Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) placerer i samarbejde med sine europæiske søsterorganisationer og den Europæiske Investeringsbank 230 millioner euro i en fond, der skal styrke de kommercielle investeringer i blandt andet Afrika. De 230 millioner euro betyder, at danske virksomheder, der investerer med IFU, får nemmere adgang til risikovillig kapital.

I Kenya er Burmeister og Wain Scandinavian Contractor A/S (BWSC) ved at opføre et stort elværk, Rabai Power Station, der skal levere strøm til mere end 400.000 kenyanske forbrugere og virksomheder. Den samlede investering er på 850 millioner kr. og finansieringen er kommet på plads i et tæt samarbejde mellem BWSC, IFU og en række investeringsfonde, herunder den fælles europæiske investeringsfacilitet European Financing Partners.

– Vi har haft stor fordel af samarbejdet med IFU og European Financing Partners, og uden det ville vi have haft meget vanskeligt ved at sikre den samlede finansiering af elværket i Kenya, siger Søren Barkholt, direktør i Burmeister og Wain Scandinavian Contractor.

Elværket i Kenya er et eksempel på, at en fælles investeringsfacilitet på europæisk plan er værdifuld, når virksomheder skal gennemføre store investeringer i et udviklingsland.

Den fælles investeringsfacilitet EFP I og II har eksisteret siden 2003 og har indtil videre investeret 280 millioner euro i 25 privatsektorprojekter i Afrika, Caribien og stillehavslandene. Investeringerne sker på et kommercielt grundlag og er gennemført i sektorer som landbrug, sundhed, hotel, bolig, industri, energi, infrastruktur, finansiering, kommunikation og flytransport.

Investeringsfaciliteten EFPIII tilføres nu 230 millioner euro fra de såkaldte Development Finance Institutions og den Europæiske Investeringsbank. IFU bidrager med fem millioner euro og får dermed adgang til at trække på den fælles investeringsfacilitet. Dermed får danske virksomheder, der investerer med IFU, nemmere adgang til risikovillig kapital.

– I IFU investerer vi cirka en halv milliard danske kroner om året, og selv om det er mange penge, er det ikke altid nok til, at vi kan løfte store investeringer sammen med en dansk virksomhed alene. Det er derfor afgørende, at vi har et bredt netværk og en fælles europæisk investeringsfacilitet, som vi kan trække på, når der skal etableres en samlet finansieringspakke, siger Finn Jønck, administrerende direktør i IFU.

IFU har brugt den nuværende finansieringsfacilitet i forbindelse med Rabai Power station i Kenya, Ciments du Sahel i Senegal og CareWorks i Sydafrika.

Yderligere oplysninger: Kommunikationschef Rune Nørgaard, mobil: 22 68 75 60