Nyheder

22. januar 2009

DANSK PROJEKT VINDER INTERNATIONAL ENERGIPRIS

Rabai Power Station i Kenya er kåret som den bedste "powerdeal" i 2008 indenfor energiområdet i Afrika. Kåringen er foretaget af det ansete tidsskrift Project Finance International. Den danske virksomhed Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S (BWSC) er hovedaktør i projektet, og Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) har bidraget til finansieringen.

Rabai Power Station er et stort elektricitetsværk på 90.000 kW, der er under opførelse uden for Mombasa i Kenya. Produktionen fra kraftværket vil kunne dække elbehovet for mere end 400.000 husstande og virksomheder.

Kenya kraftværk

BWSC er en af de store aktører i projektet og havde hovedansvaret for projektudviklingen samt for den forestående opførelse, drift og vedligeholdelse af værket. IFU har sammen med BWSC samt en række andre institutioner leveret finansieringen, der samlet er på omkring 850 millioner danske kroner. IFU’s bidrag er på 40 millioner kr. Finansieringen er baseret på en 20 års strøm-salgsaftale med det nationale distributionsselskab Kenya Power Lighting Company, hvilket giver en god sikkerhed for de fremtidige indtægter.

Projektet er den største private investering i Kenya siden valget i 2007 og har stor strategisk betydning for den energiplan, som den kenyanske regering har iværksat. En plan der skal øge forsyningssikkerheden og sikre billigere elektricitet til det kenyanske samfund.

Samlet set vil værket sikre Kenya en besparelse på adskillige millioner US dollars per år og øge effektiviteten i energisektoren markant. Investeringen vil også have positiv effekt på beskæftigelsen. I første omgang forventer BWSC at skabe 300 nye arbejdspladser i forbindelse med opførelsen af el-værket. Dernæst skal der fastansættes 50 teknikere og det forventes, at den direkte og indirekte beskæftigelse samlet vil sikre omkring 1000 kenyanere et job.

Etableringen af Rabai Power Station vil også medføre en betydelig overførsel af ny teknologi og viden til det kenyanske samfund og ikke mindst til de lokale teknikere som, i samspil med BWSC, vil indgå i et omfattende trænings- og uddannelsesprogram med henblik på at kunne drive el-værket, så den leverede verdensklassestandard fastholdes. Samtidig vil også de kenyanske energimyndigheder, der har stået for udbuddet, få større viden og indsigt i moderne el-produktion.

– Som hovedansvarlig for opførelse, drift og vedligeholdelse af Rabai Power Station er vi, efter 3 ½ års intenst arbejde, naturligvis stolte af at være blevet tildelt dette vigtige projekt. Vi ser frem til at være en integreret del af det kenyanske samfund og til at spille en fremtrædende rolle i udviklingen af landets vækst, udtaler direktør for BWSC, Søren Barkholt.

– I Kenya har kun ca. 18 procent af befolkningen adgang til elektricitet, og det sætter en alvorlig bremse på landets videre udvikling. Bedre elforsyning til flere mennesker vil fungere som katalysator for økonomisk vækst og være med til at skabe flere arbejdspladser indenfor sektorer som landbrug, industri og sundhedsvæsen, siger Søren Barkholt.

– Det har været utrolig hårdt arbejde at få samlet så mange parter og sikret en finansiering af den størrelse. Men vi synes det har været al sliddet værd og ser frem til at værket kommer i gang og kan bidrage til en mere pålidelig og effektiv elforsyning i Kenya, siger senior investeringsrådgiver i IFU, Martin Rømer.

– En pålidelige og effektiv energiforsyning er en af de vigtige forudsætninger for at skabe vækst og tiltrække flere virksomheder til Kenya og andre udviklingslande. Energi er derfor en af de brancher, som IFU har særlig fokus på, siger Martin Rømer.

BWSC project awarded African Power Deal of the Year

Yderligere oplysninger:

Søren Barkholt, Direktør, Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S: Mobil: +45 40 10 78 03

Rune Nørgaard, Kommunikationschef i IFU: Mobil +45 22 68 75 60