Disclaimer

  Ansvarsbegrænsning

  Når du går ind på IFU’s hjemmeside, accepterer du samtidig nærværende ansvarsbegrænsningserklæring.

  Copyright
  IFU ejer rettighederne til indholdet på www.ifu.dk. Du må gerne anvende materiale fra hjemmesiden, hvis blot du angiver IFU som kilde, når du citerer denne hjemmeside eller dele heraf.

  Indhold
  IFU gør sit yderste for at sikre, at oplysningerne på denne hjemmeside er korrekte, præcise og opdaterede. IFU fralægger sig ethvert ansvar for fejl eller udeladelser på denne hjemmeside og kan ikke gøres ansvarlig for noget tab, som direkte eller indirekte skyldes indholdet eller undladelser på hjemmesiden, ej heller som følge af virus.

  IFU forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre indholdet på hjemmesiden og til helt eller delvist at lukke den uden forudgående varsel.

  Links til andre hjemmesider
  IFU’s hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider, der ikke er underlagt IFU’s kontrol. IFU påtager sig ikke noget ansvar for indholdet af sådanne linkede hjemmesider eller for skader eller tab, der måtte opstå som følge af indholdet på de enkelte hjemmesider.