Cases

GENVINDING AF AFFALDSDEPOTER OG GENBRUG AF E-AFFALD I INDIEN

4
millioner tons nedarvet affald håndteret
80,000
tons e-affald genanvendt
850
nye job

Verdensmålsfonden har investeret 246 millioner kr. i Blue Planet Environmental Solutions med det vigtige formål at oprense affaldsdepoter og genanvende e-affald.

Blue Planet Environmental Solutions er en stor virksomhed inden for bæredygtig affaldshåndtering med aktiviteter i Indien, Sydøstasien og Storbritannien.

Blue Planet er førende inden for genvinding af nedarvede affaldsdepoter og genbrug af materiale til nyttige ressourcer. Virksomheden driver regional bæredygtighed gennem teknologidrevet og IP-baseret end-to-end-løsninger til affaldshåndtering og upcycling. Målet er at anvende disse teknologier på tværs af forskellige faser af affaldets livscyklus for at kunne lukke kredsløbet, levere løsninger inden for cirkulær økonomi og opnå visionen om nul affald til deponering.

Selskabet har med succes genvundet over 500 hektar fra gamle affaldsdepoter og behandlet mere end 12 millioner tons affald, hvilket erstatter behovet for nye materialer og dermed reducerer CO2-udledningen.

“Dette partnerskab understreger vores fælles vision om en bæredygtig og ESG-fokuseret platform, der tager fat på en af vor tids største  udfordringer. Vores forpligtelse rækker ud over finansielle investeringer; det handler også om at skabe en retfærdig, inkluderende og bæredygtig fremtid og ændre landskabet for affaldshåndtering.”

Jonas Lau Kristensen, Investment Director hos IFU.

Store genbrugscentre for e-affald
Da affaldsmængderne forventes at blive mere end fordoblet inden 2030, er der et betydeligt behov for investeringer i innovative teknologier og drift i affaldssektoren.

Finansieringen fra Verdensmålsfonden vil yderligere styrke Blue Planets kapacitet på to centrale områder i Indien — genvinding af nedarvede affaldsdepoter og genanvendelse af e-affald. Virksomheden har planer om at drive et af de største genbrugscentre for e-affald i Indien og genvinde materialer af høj værdi fra elektroniske affaldskomponenter, der traditionelt går tabt på grund af ineffektive, iboende giftige og forældede behandlingsmetoder.

“Vi er glade for at have IFU som partner på denne transformative rejse. IFU’s investering har stor betydning, at vi kan opnå vores planer om en bæredygtig og omfattende affaldshåndteringsplatform. Det vil styrke vores indsats på de to centrale områder inden for biominedrift og genanvendelse af e-affald i Indien. Dermed vil vi ikke blot genvinde jord og ressourcer, men også bringe ressourcer tilbage i forsyningskæden og mindske afhængigheden af brugen af nye ressourcer. Derudover vil det have en betydelig positiv indvirkning på miljøet ved at reducere en betydelig mængde udledning af drivhusgasser og ressourcebiodiversitet.”

Madhujeet Chimni, Blue Planet’s Founder and Chairman.

Fakta:
Investeringsår: 2023
SDG Fund investering: DKK 264 mio.
Forventet samlet investering: DKK 358 mio.

  • Genanvendelse reduceres klimaaftryk

    Projektet genanvender ressourcer mere effektivt.