News

26 April 2024

70.000 UKRAINERE I MYKOLAIV FÅR NY VANDFORSYNING AF DANMARK

Danmark har bevilget 40 mio. kroner til genopretning af vandforsyningen i bydelen Korabelnyi i Mykolaiv til gavn for 70.000 indbyggere. Finansieringen sker gennem Danida Sustainable Infrastructure Finance (DSIF).

Nefco og den ukrainske by Mykolaiv har underskrevet en aftale om tilskudsfinansiering til genopretning af vandforsyningen i en særligt udvalgt bydel i Mykolaiv i det sydlige Ukraine. Danmark har bevilget et beløb på op til 40 mio. kroner (omkring 5,36 mio. euro) til projektet og en række relaterede aktiviteter gennem Danida Sustainable Infrastructure Finance (DSIF).

  • Et beløb på op til 40 mio. kroner (omkring 5,36 mio. euro) er blevet bevilget for at sætte gang i genopbygning af vandforsyningen i en udvalgt bydel i Mykolaiv i Ukraine og relaterede aktiviteter.
  • Projektet handler om det såkaldte non-revenue water. Formålet er at gøre byens vandforsyning mere pålidelig, bæredygtig og robust og formindske vandtabet i systemet.
  • Korabelnyi-området i Mykolaiv er blevet udpeget som et særligt fokusområde på baggrund af bydelens høje befolkningstæthed. Mere end 70.000 indbyggere forventes at få gavn af den forbedrede vandforsyning.

Målet med finansieringen er at genoprette vandforsyningen og styrke byens forvaltning af non-revenue water, som er vand, som går tabt i systemet. Bydelen Korabelnyi er blevet udpeget som et særligt fokusområde på baggrund af områdets høje befolkningstæthed.

Korabelnyis vandforsyningsnet står over for store udfordringer. Infrastrukturen er i dårlig forfatning, og omkring 40% af vandet går tabt på grund af lækager. Pumpesystemerne i bydelens tre pumpestationer lever ikke op til moderne standarder, og som situationen er nu, kan systemet ikke imødekomme efterspørgslen efter vand. Måleniveauerne i området er lave, hvilket påvirker vandforbruget og resulterer i unøjagtige registreringer og afregning. Udfordringerne skal nu løses for at styrke Korabelnyis vandforsyning og sikre, at vandressourcerne bliver udnyttet effektivt.

Formålet med projektet er at genoprette den eksisterende vandforsyning og gøre den mere bæredygtig og pålidelig. Mere end 70.000 indbyggere i Korabelnyi vil få gavn af forbedringerne.

Projektet består af en række vigtige indsatser. For det første skal 11 km vandledninger udskiftes, hvilket svarer til 8% af hele vandforsyningens ledningsnet i Korabelnyi. Desuden skal der installeres 55 hovedmålere, som kan indsamle data på afstand fra ejendomme med flere boliger. Som det tredje skal pumpesystemerne i områdets tre vandpumpeanlæg udskiftes. Forbedringerne sikrer kommunen en årlig besparelse på omkring 93.000 euro, eller omkring 700.000 kroner

”Danmark påtog sig et særligt ansvar for byen og regionen Mykolaiv på opfordring af Præsident Zelensky, som han fremsatte i sin tale til Folketinget midt i de anspændte tider i marts 2022. Siden talen har dette særlige ansvar udviklet sig til et unikt og alsidigt partnerskab, som omfatter en lang række samarbejdsområder. Den grundlæggende filosofi bag partnerskabet mellem Mykolaiv og Danmark er, at vi ikke skal vente på fred for at genopbygge og genoprette landet. På den måde styrker vi Ukraines modstandsdygtighed bedst muligt. Danmark er stolt af at kunne støtte endnu en hjælpepakke, som har til formål at give byen en mere pålidelig og bæredygtig kommunal vandforsyning, som betjener de over 70.000 indbyggere i de ukrainske heltes by,” siger Jens Martin Alsbirk, Deputy Head of Mission på Danmarks Ambassade i Kyiv.

”Projektet er det første, som er finansieret af DSIF og skal genoprette drikkevandsforsyningen til Mykolaivs indbyggere. Aftalen om tilskudsfinansieringen viser DSIFs store engagement i genopbygningen af Mykolaiv, både nu og fremover, som del af Danmarks samlede støtte til Ukraine.”

Annemette Ditlevsen, Investment Director hos IFU.

”Vandforsyningen er en vigtig prioritet for Mykolaiv. Sammen med vores donorer og partnere, DSIF, den danske regering og Nefco, sætter vi alle sejl til for at genoprette byens centraliserede drikkevandsforsyning. Vi arbejder også på at genopbygge ledningsnettet, som har taget alvorlig skade af anvendelsen af saltvand. Jeg er Nefco taknemmelig for, at vi nu kan indlede indsatsen for at genopbygge vandforsyningen i Korabelnyi-distriktet, hvor forsyningsnettet er i en særdeles dårlig forfatning og trænger til udskiftning. Jeg håber, at vores projekt reducerer vandspildet og sikrer bedre vandforsyning til de 70.000 indbyggere i Mykolaiv, som bor i kvarteret,” siger Mykolaivs borgmester, Oleksandr Syenkevych.

”Nefco har siden 2021 administreret tilskudsfinansiering for Danida Sustainable Infrastructure Finance (DSIF). Sammen arbejder vi for at sikre, at det her seneste projekt, som er det første i en række danske infrastrukturinvesteringer i Mykolaiv, bliver udført både i rette tid og på en effektiv måde. Hensigten med investeringen er at forbedre Mykolaivs vandforsyning og gøre den mere robust, og derved styrke byens evne til at udbedre krigens ødelæggelser. Vores ønske er at sikre en velfungerende vandforsyning for byens befolkning og internt fordrevne ukrainere,” siger Iryna Fedorenko, Investment Adviser hos Nefco.

For yderligere information, venligst kontakt:

Bo Nyhus, Investment Director, Nefco
bo.nyhus@nefco.int, +358 10 6180 665

Iryna Fedorenko, Investment Adviser, Nefco
iryna.fedorenko@nefco.int, +380 96 270 9622, +358 50 400 53 82

Josefin Hoviniemi, Vice President, Communications, Nefco
josefin.hoviniemi@nefco.int, +358 10 6180 643

Rune Nørgaard, Communication Director, IFU
rno@ifu.dk, +45 22 68 75 60