ORGANISATION

  IFU har hovedkontor i København og regionale kontorer i Asien, Afrika, Latinamerika og Europa

  IFU ledes af en bestyrelse, der er udpeget af udviklingsministeren. Se bestyrelsens forretningsorden.

  Den daglige ledelse udøves af IFU’s direktør.

  IFU har derudover et bredt netværk af eksterne rådgivere, der har stor viden og ledelseserfaring fra danske og udenlandske virksomheder.

   

   

  ORGANISATIONSDIAGRAM

  BESTYRELSE

  Michael Rasmussen | Formand
  Medlem siden 2000
  Cand. polit. CEO, Nykredit.
  Andre bestyrelsesposter: Nykredit Bank A/S (formand), Totalkredit A/S (formand), Finans Danmark (formand), Copenhagen Business School.

  Lars AndersenNæstformand
  Medlem siden 1994
  Cand. polit. Administrerende direktør, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.
  Andre bestyrelsesposter: Industripension Holding A/S, Industriens Pensionsforsikring A/S, Arbejdernes Landsbank A/S.

  Jens Jørgen Kollerup
  Medlem siden 2009
  Mejeriingeniør. Administrerende direktør, Ormholt A/S.
  Andre bestyrelsesposter: Arctic Group A/S, Vermund Larsen A/S (formand), Royal Danish Fish Group A/S.

  Bjarne H. Sørensen
  Medlem siden 2012
  Civilingeniør. Ambassadør.

  Dorrit Vanglo
  Medlem siden 2012
  Cand. polit. CEO, Lønmodtagernes Dyrtidsfond.
  Andre bestyrelsesposter: Kapitalforeningen LD (formand), EKF – Danmarks Eksportkredit (næstformand), Eksportkreditfinansiering A/S, Investeringsforeningen Lægernes Invest, Kapitalforeningen Lægernes Invest, Det Danske Hedeselskab, Dalgas Group A/S, Komiteen for god Fondsledelse.

  Mads Kjær
  Medlem siden 2015
  Managing Director, Kjaer Group A/S
  Other board memberships: Kjaer Group A/S, Udsyn A/S, Ejendomsselskabet Svendborg ApS.

  Charlotte Jepsen
  Medlem siden 2017
  Cand. rer. soc.
  Administrerende direktør, FSR – Danske Revisorer.
  Andre bestyrelsesposter: Plan Danmark, Pantebrevselskabet Boligkredit A/S.

  Ole Thonke
  Observatør
  Medlem siden 2017
  Cand. polit
  Ambassadør, Centerchef, Udenrigsministeriet

   

   

  DIREKTION

  Torben Huss | Acting CEO
  Cand. scient. pol., Københavns Universitet. Ph.d. (Erhvervsøkonomi), CBS.
  Bestyrelsesposter: JØP.

   

  ADVISERS

  Virksomheder, der kommer i dialog med IFU, kan trække direkte på en alsidig gruppe IFU-rådgivere, som har en særlig ekspertise eller et særligt kendskab til lokalområdet, hvor man påtænker at etablere et projekt

  IFU har ca. 30 konsulenter og rådgivere i 20 lande rundt om i verden.

  Netværket udvides til stadighed med henblik på at kunne tilbyde den bedst mulige vejledning i forbindelse med valg af partnere, forberedelse og implementering af projekterne.

  De fleste rådgivere er forretningsfolk med mange års erhvervserfaring og med en betydelig kommerciel erfaring. Typisk har de haft deres egen virksomhed eller bestridt en ledende post i en lokal virksomhed. De har et dybtgående kendskab til den lokale forretningskultur, investeringsmyndighederne, lokale finansieringsinstitutioner, revisorer, advokater, osv.

  Rådgiverne kan kontaktes igennem IFU på tlf. 33 63 75 00 eller på mail ifu@ifu.dk.

  investment-seminar-2016
  Investment seminar 2016