< Tilbage til nyheder

29. januar 2013

NYT DANSK SELSKAB SKAL UDVIKLE KLIMAPROJEKTER I UDVIKLINGS- OG VÆKSTLANDE

Nordic Power Partners er et nyt dansk selskab, der skal udvikle sol- og vindprojekter i udviklings- og vækstlande. Projekterne skal bidrage til at reducere den globale opvarmning og styrke dansk erhvervsliv. Klimainvesteringsfonden og virksomheden European Energy står bag Nordic Power Partners.

Omkring 25-30 procent af borgerne i udviklings- og vækstlandene har ikke adgang til elektricitet, og efterspørgslen på energi er derfor stor. Da mange af landene samtidig ønsker at øge andelen af vedvarende energi, er der et godt forretningspotentiale for sol- og vindprojekter. Det potentiale skal det nye selskab Nordic Power Partners udnytte og dermed medvirke til at reducere den globale opvarmning og styrke dansk erhvervslivs muligheder på det grønne globale marked.

Klimainvesteringsfondens første investering

Nordic Power Partners er etableret af European Energy og Klimainvesteringsfonden, der blev oprettet af regeringen i efteråret 2012. Udviklingsministeren samt klima-, energi- og bygningsministeren udtrykker glæde over, at det er lykkedes at etablere et grønt udviklingsselskab, Nordic Power Partners, der samtidig er Klimainvesteringsfondens første investering.

– Det er et spændende samarbejde, der understreger, at vi kan nå mere både for klimaet og dansk erhvervsliv, når det private og offentlige går sammen i et innovativt grønt partnerskab som Nordic Power Partners, siger udviklingsminister Christian Friis Bach.

– Vi har brug for selskaber som Nordic Power Partners for at løse klimaproblemerne. De billigste reduktioner af drivhusgasser findes ofte i vækstlandene, som samtidig står for en stadig større andel af de globale udledninger, siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

Privat og offentligt samarbejde skaber synergi

European Energy har stor erfaring med udvikling, finansiering, etablering og drift af sol- og vindparker. Selskabet har udviklet 43 onshore vindmølleparker og 15 solparker i Europa. IFU, der er fund manager for Klimainvesteringsfonden, har en stor indsigt i etablering og drift af projekter i udviklingslande.

– Samarbejdet mellem Klimainvesteringsfonden og European Energy er et perfekt match, fordi vi hver især har nogle spidskompetencer, der lagt sammen skaber en god synergi i forhold til udvikling af sol- og vindprojekter i udviklingslande og på vækstmarkeder, siger Knud Erik Andersen, CEO i European Energy.

– Hvis udviklingslandene skal øge udbuddet af energi og undgå store klimaforandringer, er der behov for massive investeringer i blandt andet sol- og vindenergi. Den udfordring kan vi være med til at løse, fordi vi både har viden og erfaring og kan bidrage med finansiering og teknologi, siger Torben Huss, vicedirektør i IFU.

Fra start til drift

Nordic Power Partners skal lokalisere og udvikle sol- og vindprojekter i udviklingslande. Når projekterne er fuldt udviklede, finansieres de enten helt eller delvist af partnerne selv eller sælges til eksterne investorer.