< Tilbage til nyheder

13. maj 2016

IFU’S INVESTERINGER STIGER MED OVER 40 PROCENT

IFU og IFU managed funds aftalte investeringer for samlet 906 mio. kr. i 2015. Det er en stigning på mere end 40 procent sammenlignet med 2014. Årets resultat blev et overskud på 194 mio. kr.

– 2015 var et godt år for IFU. Det lykkedes os igen at bidrage til udviklingen i de fattigere lande i verden og samtidig sikre et solidt finansielt resultat, siger CEO i IFU, Tommy Thomsen.

Investeringerne steg med mere end 40 procent og endte på i alt 906 mio. kr., hvoraf 664 mio. kr. blev investeret i 21 nye projekter, mens 242 mio. kr. blev investeret i igangværende projekter. Gennem årene har IFU dermed aftalt investeringer for næsten 18 mia. kr. i mere end 1200 projekter i over 100 udviklingslande.

Årets resultat blev et overskud på 194 mio. kr.

IFU øger aktiviteterne

I januar 2016 lancerede IFU Danish Agribusiness Fund, der skal investere i landbrug- og fødevareprojekter i udviklingslande. Danish Agribusiness Fund er den seneste fond, der er baseret på et offentligt-privat samarbejde, hvor institutionelle investorer sammen med staten og IFU har indskudt kapital. Den samlede kapital under forvaltning af IFU var ved udgangen af året på 5,8 mia. kr.

– Vi vil gerne bidrage mere til udviklingen i de fattigere lande og realiseringen af FN’s nye globale verdensmål, og derfor er strategien, at vores investeringsniveau fortsat skal afspejle høj vækst. Hvis det skal lykkes, kræver det, at vores investeringer er kommercielt bæredygtige og kan levere afkast, som gør det attraktivt for institutionelle investorer at placere yderligere kapital hos IFU, siger Tommy Thomsen.

Bruttoafkastet på IFU’s aktieinvesteringer var i 2015 på 12,7 procent, mens det på låneporteføljen var 7,7 procent.

IFU kan investere i flere lande

I 2015 blev IFU’s mandat udvidet, så fonden kan investere i alle 146 lande, der af OECD er defineret som udviklingslande. Halvdelen af IFU’s investeringer vil fortsat blive gennemført i de fattigere udviklingslande. Derudover har IFU fået en større fleksibilitet med henblik på at engagere dansk erhvervsliv i projekter i udviklingslande.

– Med det nye mandat får vi bedre mulighed for at gøre brug af dansk teknologi og knowhow i projekter, der har positiv betydning i udviklingslande, siger Tommy Thomsen.