< Tilbage til nyheder

30. april 2018

IFU SÆTTER NY INVESTERINGSREKORD

I 2017 underskrev IFU investeringsaftaler for i alt 1,3 mia. kr., hvilket er ny rekord. Investeringerne har en bred indvirkning på FN’s 17 verdensmål og vil blandt andet føre til nye job, produktion af vedvarende energi og lokale skattebetalinger.

I 2017 underskrev IFU og IFU managed funds 37 investeringsaftaler for i alt 1,3 mia. kr. Det er ny rekord og svarer til en stigning på godt 15 procent sammenlignet med 2016.

– Vi er meget tilfredse med, at vi igen i 2017 kunne sætte ny investeringsrekord. Dermed har vi endnu en gang formået at styrke vores indsats for bedre levevilkår i udviklingslandene, samtidig med at vi har udvidet forretningsmulighederne for danske virksomheder og investorer, siger Tommy Thomsen, CEO i IFU.

Med de nye investeringer har IFU i alt bidraget med finansiering og viden til mere end 1.250 projektselskaber i over 100 lande i Afrika, Asien, Latinamerika og Europa. Den samlede investering i projektselskaberne er på 184 mia. kr., hvoraf IFU har bidraget med 20 mia. kr. i aktiekapital, lån og garantier.

Investeringer påvirker verdensmål positivt

De nye investeringer har en bred indvirkning på FN’s 17 verdensmål og vil alle bidrage positivt til realiseringen af mål 1, 8 og 17, der vedrører henholdsvis Afskaf fattigdom, Anstændige jobs og økonomisk vækst samt Partnerskab for handling. En række af investeringerne vil derudover bidrage positivt til f.eks. mål 2; Stop sult, mål 13; Klimaindsats og mål 5; Ligestilling mellem kønnene. I alt påvirker investeringerne 12 af de 17 verdensmål.

– Vi har for første gang opgjort, hvordan vores investeringer påvirker FN’s 17 verdensmål. Og det er meget positivt, at de bidrager bredt til realiseringen af målene, der er sat som vigtige pejlemærker for at skabe en bedre verden frem mod 2030, siger Tommy Thomsen.

Bidrager med job og skat

Konkret forventes det, at de nye investeringer fører til etablering og fastholdelse af mere end 5.000 direkte job, mens investeringerne indenfor klima f.eks. bidrager til installation af 345 MW vind- og solenergi, der samlet vil reducere drivhusgasserne med knap 9,5 millioner tons CO2e.

IFU havde ved udgangen af 2017 en aktiv portefølje på godt 200 projektselskaber. De beskæftigede mere end 180.000 mennesker og rapporterede i deres seneste regnskab lokale skatter for i alt 2,8 mia. kr.

– Jeg synes godt, vi kan tillade os at være en smule stolte af, at vi sammen med staten og en række private investorer har bidraget til at skabe nogle meget konkrete resultater, der har betydning for en hel del mennesker i den fattigere del af verden, siger Tommy Thomsen.

Et positivt resultat

Nettoresultatet på tværs af IFU og IFU managed funds blev et overskud på 186 mio. kr.

IFU Annual Report 2017