< Tilbage til nyheder

28. november 2017

IFU TIL BORGERMØDE I SOLCELLEPROJEKT I BRASILIEN

IFU har investeret i et solcelleanlæg på 90 MW i Brasilien sammen med NPP og den lokale partner Rio Alto. I oktober deltog IFU i et borgermøde under et besøg til projektet.

Et af FN’s verdensmål er at sikre adgang til billig, pålidelig og bæredygtig energi. Derfor er der behov for flere bæredygtige energiløsninger og energiprojekter, såsom solcelleanlæg. At bygge et solcelleanlæg skaber mange job i byggefasen og muligheder for lokale serviceudbydere. På den anden side kræver solcelleanlæg rigtig meget plads og kan derfor have en indvirkning på lokalsamfundet. Derfor er det vigtigt for IFU som investor i solcelleanlæg at lytte til, hvad lokalsamfundet har at sige.

Solcelleanlægget Coremas I, II og III i Brasilien er ejet af Nordic Power Partners (NPP) og den lokale virksomhed Rio Alto. NPP blev etableret af Klimainvesteringsfonden, som IFU er fund manager for, og European Energy med det formål at udvikle sol- og vindenergiprojekter i udviklingslande og vækstmarkeder.

Coremas, som ligger i den brasilianske delstat Paraiba, får en samlet kapacitet på 90 MW. Anlægget vil producere 150 millioner kW om året, hvilket svarer til det årlige elektricitetsforbrug hos 55.000 indbyggere.

Projektet er inddelt i tre faser, og hvert jordstykke vil have en kapacitet på 30 MW. I alt vil projektet kræve 210 hektar jord. Coremas er i øjeblikket under opbygning og beskæftiger næsten 200 mennesker, hvoraf 95% er fra Coremas, som er en by i nærheden med 10.000 indbyggere.

Ud over de job, der skabes under opbygningen, åbner projektet også mulighed for at levere lokale varer og tjenesteydelser.

Da IFU besøgte byggepladsen i slutningen af oktober, blev der afholdt et borgermøde med det formål at skabe dialog om mulige bekymringer og få et indblik i de tanker, lokalsamfundet gør sig om de muligheder, som projektet skaber.

– Det er meget vigtigt for IFU, at dette projekt og lokalsamfundet har en foranstaltning, der gør det muligt for de involverede at give udtryk for eventuelle bekymringer. Det kan gøres på det møde, der bliver arrangeret, eller efter mødet til en kontaktperson der udpeges, siger Natalia Svejgaard, Investment Director i IFU.

Mødet gik meget fint. Der blev udtrykt bekymring for den tunge trafik til byggepladsen, som støver en del og for manglende adgang til vand, hvilket dog er et generelt problem og ikke projekt-specifikt. Deltagerne udtrykte glæde over projektet og de muligheder, det skaber.

– Jeg var glad for at høre, at lokalsamfundet bakker op om projektet. Det er et lille samfund, som har brug for udvikling for at skabe job og muligheder – også for fremtidige generationer, siger Ibon Soria, Project Manager i NPP.

Alle IFU-projekter skal overholde national lovgivning og IFC’s Performance Standards. IFU støtter også de ti principper i Global Compact, som IFU har været medlem af siden 2008.