< Tilbage til nyheder

9. december 2013

DANSKE VIRKSOMHEDER FORDOBLER OMSÆTNING I UDVIKLINGSLANDE

En række danske virksomheders datterselskaber i udviklingslandene har næsten fordoblet deres omsætning i de seneste seks år. Det viser et nyt IFU-indeks, der baseret på unikke tal måler væksten i de selskaber, som IFU - Investeringsfonden for Udviklingslande har investeret i sammen med dansk erhvervsliv.

Dansk erhvervsliv har omkring 12.000 selskaber i udlandet. Hovedparten af dem er i Europa og USA, men en del er efterhånden også placeret i udviklingslande i Asien, Afrika og Latinamerika. Det har været en fornuftig forretningsstrategi, da en række af disse selskaber har formået næsten at fordoble deres omsætning i de seneste seks år.

Det viser et nyt IFU-indeks, der for første gang nogensinde på bagrund af indrapporterede regnskabstal, har målt væksten i de danskejede selskaber, som IFU har investeret i.

Væsentlig bedre end industrivirksomheder i Danmark

IFU-indekset, der dækker perioden 2006 – 2012, viser ligeledes, at selskaberne i udviklingslandene bortset fra nulvækst i kriseåret 2009 har øget omsætningen hvert eneste år og dermed har klaret sig væsentligt bedre end danske industrivirksomheder, der kun lige har fået genskabt omsætningsniveauet fra før krisen. Selv de industrier i Danmark, der har haft den højeste vækst fra 2006 – 2011, har ikke samlet over perioden formået at vokse hurtigere end selskaberne i udviklingslandene.

Virksomheder, der indgår i indekset, er blandt andet Asia Power, Rockwool, Ecco, Flux International, GPV Asia samt Orana i Indien og Vietnam.

– Vores etablering i både Indien og Vietnam har været en succes og i de seneste år har vi globalt haft vækstrater på omkring 20 – 30 procent og vi forventer at vokse med knap 30 procent i 2014, siger Niels Østerberg, CEO i Orana.

IFU-indekset 2006 – 2012

graf.indeks1

Vækst på mere end 250 procent i BRIK-lande

IFU-indekset viser, at det i sær er i BRIK-landene, de danske virksomheder har formået at øge omsætningen, der er steget med mere end 250 procent fra 2006-2012. Men også i Asien uden Kina og Indien samt i Afrika ligger væksten i omsætningen over de danske industrivirksomheder.

– Både Kina og Indien er nu modne vækstmarkeder og derfor klarer danske virksomheder sig særlig godt her. Men det positive er også, at danske virksomheder på markeder både i Afrika og den resterende del af Asien formår at realisere pæne vækstrater, siger Tommy Thomsen administrerende direktør i IFU.

IFU-indekset, geografisk opdeling

graf.indeks.2

Flere virksomheder øger væksten    

Historisk har IFU investeret mere end 10 mia. kr. i knap 800 selskaber fordelt på 85 udviklingslande og typisk investerer fonden i 30 nye selskaber om året. Inkluderes de nye selskaber, som løbende fra 2006 – 2012 er optaget i IFU’s portefølje, viser beregningerne, at væksten i omsætningen har været på 140 procent i perioden.

– I IFU investerer vi både i nyetablerede selskaber og i eksisterende selskaber, der overtages af danske virksomheder. Og de nye beregninger viser, at begge typer af selskaber er i stand til at øge omsætningen både på kort og på lang sigt, siger Tommy Thomsen.

IFU-indekset, løbende portefølje

graf.indeks.3 

Potentialet er stort

Den høje vækst i omsætningen i danske datterselskaber i udviklingslandene er i overensstemmelse med den generelle udvikling i den globale økonomi, hvor udviklingslandene siden årtusindskiftet har haft en markant højere økonomisk vækst end de traditionelle industrilande.

Udviklingen viser sig også i direkte udenlandske investeringer, hvor udviklingslandene har formået at øge deres andel, så den nu udgør omkring halvdelen af alle globale investeringer af den type.

– Der er ingen tvivl om, at udviklingslandene både nu og i mange år frem vil være markeder med høj vækst og stigende efterspørgsel blandt andet på produkter og ydelser, som dansk erhvervsliv kan levere, siger Tommy Thomsen.

Faktaboks

Sådan har vi gjort.

IFU modtager årligt regnskabsoplysninger fra de selskaber, fonden investerer i, og har således unikke oplysninger om, hvordan danskejede selskaber, der har etableret sig i udviklingslande, klarer sig.

Copenhagen Economics har gennemgået 271 selskaber, der på et tidspunkt har indgået i IFU’s aktive portefølje i perioden 2006 – 2012. Da IFU’s finansielle engagement i selskaberne gennemsnitlig er af 5 – 7 års varighed, sker der en løbende udskiftning af selskaberne i porteføljen på typisk 30 – 40 selskaber om året.

IFU-indekset er baseret på selskaber, der opfylder to udvælgelseskriterier.

  • Selskaberne skal minimum være aktive tre år i træk i IFU’s portefølje
  • Selskaberne skal have uændret regnskabsår

Det efterlader 138 selskaber i IFU-indekset.

Version 1 af IFU-indekset omfatter 28 selskaber, der indgår i IFU’s portefølje i hele perioden fra 2006 – 2012. Version 1 giver således mulighed for at vurdere, hvordan de danske datterselskaber har udviklet sig hen over krisen. Version 2 af IFU-indekset omfatter 28 selskaber fra Version 1 samt 50 nye selskaber, der er indgået i IFU’s aktive portefølje og opfylder udvælgelseskriterierne. Version 3 af IFU-indekset, der ikke er omtalt i denne artikel, indeholder samtlige 138 selskaber. Sidstnævnt version af indekset viser en endnu højere vækst i omsætningen i perioden.